Application of Apprenticeship in the Vocational Integration of the Socially Disadvantaged Youth

Programa Mokymosis visą gyvenimą programa, Leonardo Da Vinci naujovių perkėlimo projektai
Projekto pavadinimas Application of Apprenticeship in the Vocational Integration of the Socially Disadvantaged Youth
Akronimas APPRENTSOD
Projekto numeris LLP-LdV-TOI-2013-LT-0125
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Universität Bremen, Institut Technik und Bildung, Vokietija
Federazione Nazionale CNOS-FAP, Italija
University of Valencia, Ispanija
DEKRA Akademie GmbH, Vokietija
Fundacion Laboral del Metal, Ispanija
Projekto trukmė 24 mėnesiai, 2013 m. spalis – 2015 m. spalis
Projekto aprašymas Leonardo Da Vinci programos naujovių perkėlimo projektas „Pameistrystės taikymas vykdant socialinės rizikos jaunimo profesinę integraciją“ Nr. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0125 (Application of Apprenticeship in the Vocational Integration of the Socially Disadvantaged Youth( APPRENTSOD)), prisidės prie pameistryste grindžiamo mokymo diegimo Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemose. Projekto partneriai iš Lietuvos (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Vytauto Didžiojo universitetas), Vokietijos (Bremeno universitetas, DEKRA Academie), Italijos (Saleziečių profesinio rengimo centrų federacija) ir Ispanijos (Valensijos universitetas, Fundacion Laboral de Metal profesinio mokymo centras) kartu kurs socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinės integracijos instrumentus, paremtus inovatyvių sprendimų pavyzdžiais partnerių šalyse (Vokietija, Italija).
Planuojami projekto rezultatai: Socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinės integracijos patirties Lietuvoje, Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje analizė; Efektyvių socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinės integracijos patirčių ir priemonių atvejų Lietuvoje, Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje analizė; Pasirinktų sektorių darbo procesų, kurie yra tinkamiausi socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinei integracijai ir geriausiai atitinka šių grupių atstovų poreikius ir galimybes, katalogas; Pameistrystės mokymo moduliai, skirti socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinei integracijai; Mokomieji seminarai profesinės integracijos specialistams, profesijos mokytojams, praktinio mokymo meistrams.
Projekto biudžetas 346 512 EUR
Projekto rezultatai

APPRENTSOD WP4_WorkProcessSum_12122014

APPRENTSOD-WP2-ReportDE-13102014

APPRENTSOD-WP2-ReportES-13102014

APPRENTSOD-WP2-ReportIT-13102014

APPRENTSOD-WP2-ReportLT-13102014

APPRENTSOD-WP2-WP3-CompAnalysis-30092014

APPRENTSOD-WP3-CaseDE-13102014

APPRENTSOD-WP3-CaseES-13102014

APPRENTSOD-WP3-CaseIT-13102014

APPRENTSOD-WP3-CaseLT-13102014

APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-30092014