Application of Apprenticeship in the Vocational Integration of the Socially Disadvantaged Youth

Programa Mokymosis visą gyvenimą programa, Leonardo Da Vinci naujovių perkėlimo projektai

Projekto tikslas ir esmė

Leonardo Da Vinci programos naujovių perkėlimo projektas „Pameistrystės taikymas vykdant socialinės rizikos jaunimo profesinę integraciją“ Nr. LLP-LDV-TOI-2013-LT-0125 (Application of Apprenticeship in the Vocational Integration of the Socially Disadvantaged Youth( APPRENTSOD)), prisidės prie pameistryste grindžiamo mokymo diegimo Lietuvos ir Ispanijos švietimo sistemose. Projekto partneriai iš Lietuvos (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Vytauto Didžiojo universitetas), Vokietijos (Bremeno universitetas, DEKRA Academie), Italijos (Saleziečių profesinio rengimo centrų federacija) ir Ispanijos (Valensijos universitetas, Fundacion Laboral de Metal profesinio mokymo centras) kartu kurs socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinės integracijos instrumentus, paremtus inovatyvių sprendimų pavyzdžiais partnerių šalyse (Vokietija, Italija).

Planuojami projekto rezultatai: Socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinės integracijos patirties Lietuvoje, Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje analizė; Efektyvių socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinės integracijos patirčių ir priemonių atvejų Lietuvoje, Vokietijoje, Italijoje ir Ispanijoje analizė; Pasirinktų sektorių darbo procesų, kurie yra tinkamiausi socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinei integracijai ir geriausiai atitinka šių grupių atstovų poreikius ir galimybes, katalogas; Pameistrystės mokymo moduliai, skirti socialinės rizikos grupėms priklausančio jaunimo profesinei integracijai; Mokomieji seminarai profesinės integracijos specialistams, profesijos mokytojams, praktinio mokymo meistrams.
www.sodapprent.eu

Projekto vykdytojas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto partneriai

Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Universität Bremen, Institut Technik und Bildung, Vokietija

Federazione Nazionale CNOS-FAP, Italija

University of Valencia, Ispanija

DEKRA Akademie GmbH, Vokietija

Fundacion Laboral del Metal, Ispanija

Projekto biudžetas

346 512 EUR

Failai parsiuntimui