Socialinė pedagogė Nijolė Dinapienė: „mokiniui svarbiausia – būti išklausytam“

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro socialinės pedagogės Nijolės Dinapienės kabinete laukiami mokiniai, kurie patiria vienokių ar kitokių sunkumų. Čia tarsi atskiras ramybės kampelis, kuriame saugomos visos paslaptys, dalinamasi rūpesčiais ir džiaugsmais. Kokiais klausimais galima kreiptis ir ką apima socialinio pedagogo darbas, kalbame su socialine pedagoge N. Dinapiene.

Darbas nukreiptas į pagalbą

Socialinė pedagogė pasakoja, jog svarbiausia jos misija – padėti mokiniui. „Norint suteikti profesionalią pagalbą būtinas bendradarbiavimas tarp visų grandžių – mokinio, tėvų ar globėju bei pedagogų. Priklausomai nuo kilusių sunkumų mokiniui, ieškoma geriausio pagalbos būdo. Kartais užtenka individualaus pokalbio ar kelių susitikimų su mokiniu, kad būtų išspręstos kilusios problemos. Darbas ir kilusios situacijos yra labai individualios, tad nėra vieno visiems tinkamo pagalbos recepto. Dirbama atsižvelgiant į  konkrečią situaciją bei išlaikant konfidencialumą“, – pasakoja N. Dinapienė.

Mokinio socialinė- emocinė gerovė, jo interesų gynimas ir atstovavimas mokykloje bei už jos ribų, pagalba įveikiant mokymosi sunkumus, tėvų informavimas apie vaikų problemas bei galimybę gauti socialinę pedagoginę pagalbą, nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas, moksleivių pavežėjimo klausimai – tai tik dalis svarbiausių veiklų, kurias atlieka socialinė pedagogė. Šalia to yra vykdomos prevencinės veiklos, sprendžiamos mokyklos nelankymo problemos, padedama moksleiviui adaptuotis mokykloje.

„Jeigu mokiniui kyla tam tikrų sunkumų, rūpesčių, svarbiausia – neužsisklęsti ir ateiti pasikalbėti ar pasitarti. Jis turi žinoti, kad  nėra vienas ir kilus sunkumams visada bus suteikta pagalba. Kartais mokiniai galvoja, kad atsiskleisti ir išpasakoti savo bėdas nėra saugu ar patikima, tačiau visi pokalbiai yra konfidencialūs ir lieka už uždarų durų. Neverta laukti kol kilę rūpesčiai taps slegiančia našta, o emocinė būsena vis labiau blogės. Kartais tam, kad viskas pradėtų keistis į gera, reikalinga pagalba iš šalies ir jos ieškoti tikrai neturėtų būti gėda“, – teigia socialinė pedagogė, kuri kiekvieną pokalbį su mokiniu pradeda arbatos puodeliu ir maloniu priėmimu.

„Sunkiausia pati pradžia, kada reikia pradėti kalbėtis – daugeliui būna sudėtinga išreikšti savo jausmus, išlaikyti akių kontaktą, išgirsti, priimti save ir kitą. Man labai svarbu, kad jie nebijotų kalbėti, mokytųsi megzti kontaktą, nes tai jiems labai svarbu ir kaip būsimiems savo profesijų atstovams. Nemaža dalis mokinių pripažįsta, kad jų gyvenimas ir bendravimas dažnai vyksta virtualiame pasaulyje ir dėl to kyla tam tikros problemos. Aš kalbėdama su jais siekiu parodyti, kad matyti, girdėti, suprasti vienas kitą realiai yra žymiai įdomiau ir prasmingiau nei bendrauti žinutėmis“, – pasakoja N. Dinapienė.

Mokinių  tarybos veiklos koordinavimas

Karaliaus Mindaugo PMC socialinę pedagogę daugelis pažįsta ir kaip Mokinių tarybos veiklos koordinatorę. Kasmet kartu su mokinių komanda yra rengiamos strateginės sesijos, kurių metu formuojama mokinių tarybos komanda, rengiami veiklų planai. Anot Nijolės, kiekvienas iniciatyvus mokinys, kuris nori prisijungti prie šaunios Mokinių tarybos komandos ir atstovauti savo profesijos mokinių interesus, gali tai padaryti mokslo metų pradžioje parašant į Instagram paskyrą „karaliskoji_taryba“ – „noriu prisijungti“.

 „Mokinių iniciatyvumas nuteikia labai optimistiškai. Smagiausia tai, kad jie supranta ir tiki, jog savo aktyviu dalyvavimu tarybos veikloje gali ne tik prisidėti prie pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimo, bet ir patys „augti“ kaip asmenybės. Darbas komandoje visada padeda ugdyti lyderystę, socialinius gebėjimus, atsakomybę, įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, išugdomas gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas ir planuoti laiką,“ – tokius pagrindinius privalumus mokiniui vardija N. Dinapienė.

Kur ir kada galima kreiptis

Jeigu nerimaujate dėl savo psichologinės savijautos, ar norite tiesiog pasikalbėti, kviečiame registruotis individualiam susitikimui su Karaliaus Mindaugo PMC socialine pedagoge Nijole Dinapiene tel. 8 682 39067 arba el. paštu: nijole.dinapiene@kaupa.lt. Teikiamos tiek kontaktinės (405 kab., Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas) tiek nuotolinės pagalbos mokiniui konsultacijos. Iš anksto užsiregistravus, suplanuosite savo apsilankymą ir bus užtikrintas maksimalus saugumas.

Dalintis su draugais: