Skatiname pameistrystę paramediko, gyvūnų prižiūrėtojo, žirgininkystės darbuotojo mokymo programose

2021 12 30

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras nuolat aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais bei įvairiomis įmonėmis organizuojant profesinį mokymą pameistrystės mokymosi forma. Siekiant užtikrinti kuo įvairesnę pameistrystės formų pasiūlą ir sudaryti sąlygas kokybiškam bei įmonių poreikius atitinkančiam profesiniam mokymui darbo vietoje pradedamas vykdyti naujas projektas – „Pameistrystės mokymo formos įgyvendinimas profesinio mokymo sveikatos ir žemės ūkio krypties programose“ (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0005).

Pirmajame projekto įgyvendinimo etape bus pasirengiama pameistrystės mokymo formos įgyvendinimui – organizuojami tutorių mokymai darbdavių profesijos meistrams, taip pat rengiami dokumentai, susiję su profesiniu mokymu pameistrystės forma, kad būtų galima įteisinti teises ir atsakomybes tarp profesinio mokymo įstaigos, darbdavio ir pameistrio.

Antrajame projekto įgyvendinimo etape bus įgyvendinamas mokymas pameistrystės forma. Mokiniai pameistrystės forma mokysis pagal paramediko mokymo programą (valstybinis kodas P43091401), gyvūnų prižiūrėtojo modulinę profesinio mokymo programą (valstybinis kodas M44081101, T43081102), žirgininkystės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą (valstybinis kodas T43081104, P43081101). Iš viso projekto galimybėmis pasinaudos 34 mokiniai, kuriuos įdarbins 5 darbdaviai.

Užtikrinti mokymosi pameistrystės forma pasiūlą aktyviai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bei išnaudojant išorinio finansavimo programas pameistrystės projektų iniciavimui.

Projekto partneriai – UAB „Sidabrilis“, UAB „Nuaras“, UAB „Jurgaveta“, ŽŪB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Flameksas ir Ko“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Dalintis su draugais: