Projektu „DIGICULT“ siekiama gerinti skaitmeninių technologijų naudojimą ir ugdyti kultūrinį sąmoningumą

2023 11 07

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kaip asocijuotas partneris prisijungė prie tarptautinio projekto: „Kultūros paveldas: atsparumo ir mokymosi šaltinis, pasitelkiant skaitmeninį švietimą“ (DIGICULT) (orig. Cultural Heritage: a source of resilience and learning through digital education). Projekto laikotarpis: 2022 01 01 – 2024 06 31.

„DIGICULT“ siūlo naujovišką e. mokymosi strategiją, kuri pagrįsta skaitmeninėmis priemonėmis bei orientuota į kultūros paveldą ir kuria siekiama ugdyti disciplininį supratimą (žinias, įgūdžius, asmenybės savybes, vertybes), gerinti besimokančiųjų bendruosius gebėjimus, apibendrintus Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos rekomendacijose:

 • bendravimas gimtąja kalba;
 • bendravimas užsienio kalbomis;
 • skaitmeninės kompetencijos;
 • socialiniai, pilietiniai ir aplinkosaugos srities gebėjimai;
 • iniciatyvumas ir verslumas;
 • kultūrinis sąmoningumas.

Ši e. mokymosi strategija padidins besimokančiųjų motyvaciją, kadangi jų žinios ir polinkis skaitmeninėms priemonėms (pvz., vaizdo žaidimams ir socialinei žiniasklaidai) bei didėjantis domėjimasis aplinkosauga taps įgūdžiais, naudingais profesinei karjerai.

Projekte siekiama ugdyti bendruosius gebėjimus, pasitelkiant atkartojamą inovatyvų švietimo modelį, siekiant įveikti kultūros sektoriuje iškilusius iššūkius. DIGICULT projekte didžiausias dėmesys skiriamas:

 • gerinti skaitmeninių technologijų naudojimą profesinio rengimo ir mokymo srityje bei kultūros paveldo sektoriuje;
 • didinti žinias ir informuotumą apie kultūros paveldą kaip psichologinio atsparumo šaltinį;
 • teikti naujoviškus mokymosi metodus, siekiant padidinti profesinėse mokyklose besimokančiųjų galimybes įsidarbinti;
 • tobulinti profesinio mokymo mokytojų skaitmenines kompetencijas.

DIGICULT numato pasiekti 3 pagrindinius rezultatus:

PR1 – Skaitmeninis kultūros paveldas: naujoviška mokymo programa. Šiuo rezultatu siekiama paskatinti plačiai ir sąmoningai naudoti Europos kultūros paveldo temą profesinio rengimo ir mokymo srityje, parengiant strateginį dokumentą, į kurį būtų įtraukta:

 1. inovatyvi mokymo metodika, kuria būtų galima sustiprinti švietimo sistemos skaitmeninius pajėgumus COVID-19 metu;
 2. novatoriška atsparumo, įtraukties, lygybės ir gebėjimo įveikti skaitmeninės eros iššūkius strategija.

PR2 – DIGICULT e. mokymosi strategija ir įgyvendinimas. Šiuo rezultatu siekiama stiprinti „skaitmeninės kartos“ skaitmeninius ir technologinius įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant kultūros paveldui, supažindinant juos su skaitmeninių technologijų poveikiu šioje srityje. Kad būtų pasiektas šis rezultatas, PR2 įgyvendinimo metu partneriai parengs kelis mokymo modulius ir seminarus, skirtus naujiems skaitmeniniams bei gyvenimo įgūdžiams ugdyti.

PR3 – DIGICULT mokomasis žaidimas. PR3 siekiama sukurti mokomąjį skaitmeninį žaidimą su viktorinomis ir rezultatų lentele, kurios motyvuotų žaidėjus. Žaidimo tikslas yra padidinti besimokančiųjų skaitmenines kompetencijas kultūros paveldo srityje, todėl į žaidimą bus įtraukti ir klausimai su kultūros paveldu susijusiomis temomis.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus bei progresą galite rasti projekto tinklapyje: bei socialiniuose tinkluose:

 • Projekto tinklapyje: digiculterasmus.eu
 • Facebook: facebook.com/Digiculterasmus
 • Instagram: instagram.com/digiculterasmus
 • LinkedIn: linkedin.com/company/digicult-erasmus

Projektas koordinuojamas Italijos institucijos: CIOFS – FP Piemonte. Projekte dalyvauja dar 8 partneriai iš 6 šalių: Lietuvos (VšĮ „eMundus“), Italijos, Airijos, Kroatijos, Kipro ir Švedijos.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme. 

Dalintis su draugais: