Projektas “PERFECT MATCH” – inovatyvių tarptautinių mokymosi galimybių paieška

2021 m. spalio 14–15 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovai – Gintarė Uktverė ir Tautvydas Vigelas – dalyvavo projekto “PERFECT MATCH: COVID-19 pandemijos iššūkių sprendimas ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių bendradarbiavimo skatinimas, siekiant inovatyvių tarptautinių darbo vietoje mokymosi galimybių” (projekto Nr. 2020-1-FR01-KA226-VET-09501) partnerių susitikime Austrijoje, Linz mieste.

Mokinių praktikų organizavimo iššūkiai 

Pasaulis vis dar gyvena COVID-19 pandemijos sąlygomis, tad susiduria su tam tikrais iššūkiais. Švietimo sritis ne išimtis. Profesinio mokymo kontekste ypač aktualus klausimas tampa – kaip užtikrinti įvairaus pobūdžio mokinių praktinį mokymąsi (praktiką) esant tokiai neapibrėžtai situacijai. Pastarųjų metų įvykių paskatinti, projekto iniciatoriai (IRFA APISUP, Prancūzija) kartu su partneriais iš Lietuvos, Vokietijos, Italijos, Austrijos ir Jungtinės Karalystės inicijavo ir laimėjo projektą “PERFECT MATCH”, kurio pagrindinis tikslas – paskatinti įmones priimti praktikantus į įvairaus pobūdžio praktiką (virtualią, mišrią), ypatingai esant neapibrėžtoms ir kintančioms sąlygoms dėl COVID19 pandemijos, sukuriant reikalingus skaitmeninius įrankius tokių praktikų vykdymui.

Projekto partnerių susitikimo Austrijoje rezultatai

Projekto partnerių susitikimas Austrijoje – jau antrasis įgyvendinant projektą. Susitikimo metu buvo pristatomi iki šiol atlikti darbai:

  • Kiekvienoje projekto partnerių šalyje buvo apklausta po 20 įmonių, siekiant išsiaiškinti, kodėl įmonės norėtų/nenorėtų priimti praktikantus į praktiką, kas galėtų paskatinti įmones priimti praktikantus į praktiką ir pan. Susitikimo metu kiekviena šalis pristatė atliktos apklausos rezultatus, jie buvo lyginami, ieškoma bendrumų ir skirtingumų.
  • Buvo diskutuojama apie projekto metu vystomus intelektinius produktus.
  • Aptarti projekto administravimo klausimai.

Kitas projekto susitikimas vyks jau kitais metais, 2022 m. kovo 3–4 d. Vokietijoje, Eisenach mieste.

]

Dalintis su draugais: