Vykdomi projektai

Massage and Foot Care for Our Health and Wellness
Baigtas
Profesinių, didaktinių ir socialinių gebėjimų tobulinimas remiantis europiniais profesinio mokymo reikalavimais
Baigtas
Craftsmanship’s Future of Europe: I AM ABLE TO DO!
Baigtas
Mokymo proceso ir įsidarbinamumo gerinimas vykdant kokybiškas praktikas ir stažuotes
Baigtas
Profesinio mokymo kokybės gerinimas vykdant mokymųsi darbo vietoje grįstas praktikas ir gerosios patirties perėmimo stažuotes
Vykdomas
Mokymo priemonių mokymo programoms parengimas
Baigtas
Application of Apprenticeship in the Vocational Integration of the Socially Disadvantaged Youth
Baigtas
Sinbad – a journey to promote key competences in early childhood education through storytelling
Baigtas
European Partnership for Service Specialists
Baigtas
Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas
Baigtas
Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5
Baigtas
Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas
Vykdomas
Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units
Baigtas
Eirene: using community learning paths to tackle bullying
Baigtas
Pastato esančio K. Mindaugo pr. 11 rekonstravimas, pagerinant energetines charakteristikas
Baigtas
Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras
Baigtas
Ortopedijos specialistų mokymo aplinkos modernizavimas
Baigtas
Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centro plėtra
Vykdomas