Darbo užmokestis

Informacija apie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimais dėl minimalaus darbo užmokesčio, dėl darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio ir Centro pareigybių sąrašu patvirtintu Centro visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Nustatytasis mėnesis darbo užmokestis, Eurais, neatskaičius mokesčių
Direktorius 1 2194,80
Direktoriaus pavaduotojas 2 1947,00
Skyriaus, sektoriaus, kito padalinio vedėjas: 
Pedagoginis darbuotojas
Kiti darbuotojai
23
16
7

 

1610,70 – 1770,00
1610,70 – 1911,60

Specialistas, pedagogas:
Specialistas
Mokytojas
Kiti specialistai
341,18
11
309,18
21

 

1062,00 – 1593,00
1223,07 – 1718,67
1079,70 – 1593,00

Kvalifikuotas darbuotojas 39 920,40 – 1062,00
Darbininkas 67 642,00