Naujovė! Galimybė išbandyti profesiją dar mokyklos suole!

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, didindama profesinio mokymo prieinamumą ir lankstumą, nuo kitų mokslo metų sudaro galimybes I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniams mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius ar programas! Priėmimas mokytis prasidės 2020 m. gegužės 20 d. Jį vykdys Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), https://profesinis.lamabpo.lt/.

Tai puiki galimybė moksleiviams praktiškai pažinti dominančią profesiją ir „pasitikrinti“ dėl profesinio apsisprendimo. Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal to paties kvalifikacijos lygio ir tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos bus įskaitomos, mokiniui sutrumpės mokymosi laikas. Taigi, išbandę vieną ar kitą profesiją, moksleiviai galės tęsti mokslus toliau profesinėje mokykloje, arba rinktis studijas aukštosiose mokyklose bei kolegijose. Didžiausias privalumas, kad jie savo pasirinkimą darys ne tik turėdami profesinių žinių, bet ir praktinės patirties.

Dalintis su draugais: