lt en

Naujas ERASMUS+ KA2 projektas pradėtas projekto partnerių susitikimu Prancūzijoje

Jau daugiau nei metus Europa ir visas pasaulis išgyvena pandemiją, kuri pakeitė švietimo sistemą, verslą, medicinos sistemą ir daugelį kitų sričių. COVID19 viruso protrūkis sukėlė precedento neturinčias socialines ir ekonomines pasekmes.

Švietimo sistema turėjo keistis iš esmės – nusistovėjęs tiesioginis mokymo/-osi būdas priverstinai buvo keičiamas nuotoliniu mokymu, o tai paskatino skaitmeninių įgūdžių tobulinimo bei skaitmeninių įrankių plėtros būtinybę. Novatoriškų sprendimų paieška buvo būtina ir profesinio mokymo sistemoje. Judėjimas tarp šalių sustabdytas, tiesioginis darbas keičiamas nuotoliniu, tad mokymasis darbo vietoje (nacionaliniu ir tarptautiniu mastu) susidūrė su rimtais iššūkiais.

Naujas projektas mokymosi darbo vietoje tobulinimui profesiniame mokyme

„Perfect Match“ – naujas KA2 projektas (projekto numeris: 2020-1-FR01-KA226-VET-095013), kurį įgyvendins šešios organizacijos iš įvairių Europos šalių: Prancūzijos (IRFA APISUP), Vokietijos (Staatliches Berufszentrum „Heinrich Ehrhardt“, Eisanach), Italijos (Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli), Austrijos (Berufsschule Linz 7), Lietuvos (Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras) ir Jungtinės Karalystės (European Placement Network Limited). Pagrindiniai rezultatai, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą:

1. Nuotolinė metodinė medžiaga, skirta skaitmeninių įgūdžių ugdymui. Medžiaga skirta mokiniams/praktikantams, besimokantiems darbo vietoje fiziniu, virtualiu ar mišriu būdu tikimąsi tobulins mokinių gebėjimą sąmoningai ir efektyviai naudotis skaitmeniniais įrankiais prieš/mokymosi metu/ar po mokymosi darbo vietoje.

2. Skaitmeninė marketingo medžiaga mokymosi darbo vietoje komunikacijai (COVID19 sąlygomis). Medžiaga skirta profesinio mokymo vykdytojams, kurie savo mokiniams siūlo mokymosi darbo vietoje užsienio šalyse galimybę. Ši marketingo medžiaga palengvins profesinio mokymo vykdytojų bendradarbiavimą su įmonėmis užsienyje, motyvuojant darbdavius priimti praktikantus, parodant jų vertę, ir skirtingus mokymosi darbo vietoje metodus – virtualų ir mišrų.

3. Internetinė platforma – įmonių ir praktikantų duomenų bazė – skirta palengvinti mokymosi darbo vietoje galimybes COVID19 kontekste. Šis inovatyvus ir vartotojų patogus skaitmeninis įrankis leis nuotoliniu būdu derinti praktikantų ir įmonių poreikius siekiant užtikrinti tarptautinį mokymąsi darbo vietoje.

Oficialus projekto atidarymas ir tolimesnės veiklos

2021 m. liepos 1-2 dienomis įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas ir oficialus projekto atidarymas Prancūzijoje, Thonon-les-Bains mieste. Jame dalyvavo du Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovai – Gintarė Lisauskaitė ir Tautvydas Vigelas.

Susitikimo metu šalių atstovai susipažino, pristatė savo organizacijas bei aptarė svarbiausius projekto valdymo klausimus: administracines procedūras, rizikų valdymo bei projekto viešinimo klausimus, projekto veiklų planą.

Kitą susitikimą nuspręsta organizuoti Linz mieste, Austrijoje 2021 m. spalio 14-15 d. Kiekvienas partneris iki antrojo susitikimo įsipareigojo atlikti interviu su 20 įmonių, siekiant išsiaiškinti mokinių priėmimo į praktiką motyvus. Tai bus reikalinga kuriant projekto intelektualinius produktus.

   

Ši publikacija atspindi autoriaus, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

2021-07-13

Dalintis su draugais: