Mokinių taryba rinkosi į posėdį aptarti veiklos planus

Mokinių taryba – tai aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems Karaliaus Mindaugo PMC mokiniams. Rugsėjo 19 d. vyko pirmasis 2019-2020 m.m. Tarybos , kurio metu prisistatė visų skyrių seniūnai, aktyviausi mokiniai, naujiems prasmingiems darbams juos įkvėpė Karaliaus Mindaugo PMC direktorė Nora Pileičikienė.

Pirmojo susitikimo metu aptartos veiklos sritys, susipažinta su nuostatais, numatyti artimiausi darbai. Mokinių tarybos koordinatorė Nijolė Dinapienė kvietė mokinius dalintis idėjomis, atsakingai atstovauti besimokančiųjų interesus, dalyvauti renginiuose, projektuose, inicijuoti naujoves.

Mokinių Taryba veikia pagal savo nuostatus, deleguoja atstovus į Centro tarybą, svarsto mokinių vidaus darbo tvarkos taisykles ir teikia pasiūlymus, kaip juos tobulinti. Taip pat teikia pasiūlymus mokymo proceso tobulinimui, padeda administracijai spręsti socialines ir buitines mokinių problemas.

Dėkojame aktyviai įsitraukusiems į Tarybos veiklą!

Dalintis su draugais: