Mokinių sėkmė užsienio kalbų projektuose

Kiekvienais mokslo metais užsienio kalbų besimokantys Karaliaus Mindaugo PMC mokiniai dalyvauja VKIF rengiamuose respublikiniuose konkursuose „Tavo žvilgsnis-2019“ ir „Kalbų Kengūra -2019“.

Respublikinio vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ metu 4-12 klasių moksleiviai bei studentai verčia grožinės literatūros tekstus iš anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų. Tai konkursas, kuris teikia galimybę praktiškai pritaikyti turimas tiek gimtosios, tiek užsienio kalbų žinias.

Šiais mokslo metais konkurse sėkmė lydėjo mūsų Karaliaus Mindaugo PMC mokinius, kurie vertė iš anglų, vokiečių ir rusų kalbų. Diplomais už geriausius vertimus apdovanotos – Renata Žarkaitienė už vertimą iš rusų kalbos ( rusų k. mokytoja metodininkė I. Kliopova), Aušrinė Žukauskaitė už vertimą iš anglų kalbos ( anglų k. vyr. mokytoja Ž. Baltramonaitienė), Eglė Kasakaitytė bei Iveta Gudelevičiūtė už vertimus iš vokiečių kalbos (vokiečių k. mokytojas metodininkas V. Rimdeika).

Padėkomis už dalyvavimą vertimų konkurse apdovanoti Mečionis Martynas, Simona Zujūtė, Austėja Kazlauskaitė (anglų k.) bei Karolina Slapšytė (vokiečių k.).

„Kalbų Kengūros“ anglų k. konkurse „Auksinės Kengūros“ diplomus pelnė Greta Antanynaitė, Vytenis Bertulis, Arvydas Puišys (anglų k mokytoja metodininkė L. Rukštelienė).

Sveikiname mokinius nugalėtojus ir jų mokytojus, linkėdami sėkmingai baigti mokslo metus ir išlaikyti brandos egzaminus.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija.

Dalintis su draugais: