Kviečiame mokytis pagal tarptautinius Pearson BTEC modulius, skirtus verslumo ir karjeros valdymo gebėjimų ugdymui

Nuo 2021 m. sausio mėn. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras tapo švietimo kompanijos „Pearson“ (Jungtinė Karalystė) tarptautiniu akredituotu centru, galinčiu vykdyti BTEC (angl. Business and Technology Education Council) profesines kvalifikacijas.

Jau nuo 2021 m. rudens Karaliaus Mindaugo PMC mokinius kviečiame mokytis tarptautiniuose BTEC moduliuose – „Verslumas ir įmonių valdymas“ (angl. Enterprise and Entrepreneurship) ir „Karjeros valdymo įgūdžiai“ (angl. Workskills).

Mokymai vyks lietuvių kalba. Juos ves kviestiniai lektoriai, darbdavių atstovai ir šių sričių specialistai iš Karaliaus Mindaugo PMC. Mokiniai, baigę mokymus, gaus tarptautiniu mastu pripažįstamus sertifikatus.

Modulių programų turinys atspindi šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Besimokantieji įgyja ne tik reikalingų kompetencijų ir praktinių įgūdžių, bet ir tokių profesinių savybių, kurias šiuolaikiniai darbdaviai ypač vertina – darbo organizavimo, laiko planavimo, komunikavimo, komandinio darbo. Modulių mokymo programos yra sudarytos iš atskirų temų. Norintys gauti tarptautinį sertifikatą, privalo išklausyti ir atsiskaityti už visas numatytas temas.

Modulis – „Verslumas ir įmonių valdymas“ (angl Enterprise and Entrepreneurship, International Level 3 Certificate)

Skirtas asmenims, kurie, pabaigę mokslus, nori plėtoti verslo idėją, užsiimti individualia veikla, sėkmingai konkuruoti paslaugų sektoriuje teikiant paslaugas. Mokymų metu bus plėtojami šie gebėjimai: atlikti rinkos analizę panaudojant įvairius modelius bei įrankius; taikyti įvairias produktų rinkodaros taktikas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu; parengti rinkodaros kampaniją naujam produktui rinkoje; plėtoti verslo idėjas, įkurti ir valdyti įmonę. Modulį sudaro 2 temos (po 90 valandų): „Rinkos analizė ir rinkodaros kampanijos planavimas“ (angl. Research and Plan a Marketing Campaign), „Įmonių valdymas ir verslumas“ (angl. Enterprise and Entrepreneurs).

Modulis – „Karjeros valdymo įgūdžiai“ (angl. Workskills, International Level 3 Certificate)

Šis modulis yra skirtas tiems, kurie nori sėkmingai įsidarbinti, ir tiems, kurie jau dirba, bet nori pagerinti savo karjeros situaciją. Mokymų metu bus plėtojami šie gebėjimai: savęs ir užimtumo galimybių tyrinėjimas; karjeros tikslų išsikėlimas ir jų įgyvendinimo planavimas, darbo paieškos strategijos kūrimas ir paieškos dokumentų rengimas, dalyvavimas darbo pokalbyje, karjeros „portfolio“ rengimas ir verslo kūrimas. Modulį sudaro 6 temos (po 30 valandų) – „Karjeros vystymas“ (angl. Career Development), „Efektyvi darbo paieška“ (angl. Maximising Potential when Applying for a Job), „Sėkmingas darbo pokalbis“ (angl. Strategies to Improve Job Interview Skills), „Portfolio“ karjera ir reikalingi įgūdžiai“ (angl. Skills for a Portfolio Career), „Verslo kūrimo įgūdžiai“ (angl. Skills for Starting a Business) ir „Mokymosi tikslų planavimas“ (angl. Manage Own Learning).

Abiejuose moduliuose taip pat bus ugdomi sėkmingai karjerai ir/ar verslo kūrimui reikalingi, darbdavių vertinami bendrieji gebėjimai: kritinio mąstymo, iniciatyvumo, problemų sprendimo, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, laiko ir veiklų planavimo ir kt.

Mokymai prasidės 2021 m. rugsėjo – spalio mėn. Daugiau informacijos apie tikslias mokymų datas ir lektorius bus artimiausiu metu. Mokymai yra nemokami, mokėti reikės tik už sertifikatą.

Registruotis į modulius galite jau dabar, pildydami registracijos formą.

Trumpai „Pearson“ organizaciją ir BTEC kvalifikacijas

BTEC (angl. Business and Technology Education Council, liet. Verslo ir technologijų švietimo taryba) profesinių kvalifikacijų kūrėja ir teikėja yra didžiausias Jungtinėje Karalystėje registruota ir pasaulyje žinoma švietimo kompanija „Pearson“, turinti 22,500 darbuotojų daugiau nei 70 šalių. „Pearson“ teikia ugdymo turinio kūrimo, vertinimo bei nuotolines ugdymo paslaugas besimokantiesiems, švietimo įstaigoms, darbdaviams, vyriausybėms bei kitiems partneriams visame pasaulyje. 

BTEC mokymo programos yra parengtos bendradarbiaujant švietimo ekspertams ir darbdaviams, todėl jos puikiai atspindi darbo rinkos poreikius. Šios profesinės kvalifikacijos yra žinomos ir pripažįstamos daugiau nei 70 pasaulio šalių, jas kasmet įgyja daugiau nei 900 000 besimokančiųjų. Jos apjungia akademines žinias ir praktinį jų taikymą bei padeda pasirengti tolimesnėms studijoms arba darbui pasirinktoje profesinėje srityje. Šių kvalifikacijų teikimui keliami ypač griežti reikalavimai – BTEC centrams taikomi standartizuoti visame pasaulyje taikomi aukšti kokybės reikalavimai suteikia galimybę tokį statusą turinčioms organizacijoms išduoti platų tarptautinį pripažinimą turinčius pažymėjimus, sertifikatus, diplomus. Du kartus per metus išoriniai „Pearson“ ekspertai atlieka BTEC centrų patikrą ir kokybės vertinimą.

Daugiau informacijos apie BTEC modulius šiais kontaktais: telefonu 8 604 91355, el. paštu jovita.gudaityte@kaupa.lt.

2021 06 28

Dalintis su draugais: