Kviečiame mokytis gimnazijos I-II klasėse

Primename, jog vyksta priėmimas į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Gimnazijos skyrių! Baigusius 8 klases priimame mokytis į I gimnazijos klasę (9 kl.), o baigusius 9 klases į gimnazijos II klasę (10 kl.) pagal pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus (9 ir 10 kl.) įgysite pagrindinį išsilavinimą. Vėliau galėsite tęsti mokymą vidurinio mokymo programoje kartu su pasirinkta specialybe.

Kokybišką vidurinį ugdymą Gimnazijos skyriuje garantuoja aukštos kvalifikacijos bendrojo lavinimo mokytojai, kurie skiria individualų dėmesį kiekvienam besimokančiajam. Stojančiųjų dokumentai priimami Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre!

Dalintis su draugais: