Valstybinės (lietuvių) kalbos pagrindai

Programos kodas: 221000851

Mokymosi trukmė: 160 valandų/20 dienų/4 savaitės

Kaina: 1553,00 Eur

Kompetencijos:

– klausymas ir suvokimas;

– kalbėjimas;

– skaitymas ir rašymas.