Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Kvalifikacija: ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Programos kodas: P43092201;

Mokymosi trukmė: 990 valandų/124 dienos/ 24,8 savaitės/45 kreditai

 

Pilnas programos aprašymas: čia.

Kaina: 3196,53 Eur

Bendrųjų modulių kompetencijos:

– padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena;

– organizuoti vaikų maitinimą;

– padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus;

– užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

– teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais;

– padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus;

– padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius;

– padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui kurti šventinę aplinką.

 

Pasirenkamųjų modulių kompetencijos:

– padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui kurti šventinę aplinką;

– padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui šventės scenarijų pritaikyti pagal vaikų pomėgius;

– padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui šventės scenarijų pritaikyti pagal vaikų pomėgius;

– padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui ugdyti vaikus, augančius nepalankioje socialinėje, ekonominėje aplinkoje.

Kontaktai

Tel: +370 610 61407

El. paštas:

Dalintis su draugais: