Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Kvalifikacija: ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas.

Programos kodas: T43092201;

Mokymosi trukmė: 630 valandų/79,00 dienos/15,8 savaitės/35 kreditai

 

Pilnas programos aprašyma čia.

Kaina – 2129,68 Eur

 

Kompetencijos:

– padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena;

– organizuoti vaikų maitinimą;

– padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus;

– užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

– teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais;

– padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus;

– padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.

 

Kontaktai

Tel: +370 610 61407

El. paštas:

Dalintis su draugais: