Kvalifikacija: biuro administratorius.

Programos kodas: T43041502;

Mokymosi trukmė: 900 valandų/113,00 dienos/22,5 savaitės/50 kreditų

 

Pilnas programos aprašyma čia.

Kaina – 2968,66 Eur

Kompetencijos:

– rengti įvairius įstaigos dokumentus;

– tvarkyti įstaigos administracijos dokumentus ir elektroninių dokumentų valdymo sistemą;

– teikti pagalbą įstaigos vadovui bei darbuotojams planuojant įstaigos vadovo darbotvarkę ir organizuojant posėdžius, renginius;

– organizuoti įstaigos darbuotojų aprūpinimą technine įranga ar kanceliarinėmis priemonėmis;

– priimti įstaigos lankytojus ir atsakyti į jiems kylančius klausimus;

– organizuoti svečių aptarnavimą.

Kontaktai

Tel: +37061061407

El. paštas:

Dalintis su draugais: