Kursai

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriuo amžiaus tarpsniu siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas.
Tęstinio profesinio modulinio mokymo programos ar jų moduliai skirti įgyti reikiamą kvalifikaciją ar naujas kompetencijas.
Neformalusis profesinis mokymas – vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama/os kompetencija/os.

Priėmimo tvarkaraštį galite rasti čia: 

Kontaktai:
Tel: +370 610 61407
El. paštas: jurate.balciuniene@kaupa.lt
Išankstinė registracija: kristina.jovarauskiene@kaupa.lt
Miško g. 15, Kaunas, 218 kabinetas

Atvykusieji mokytis privalo pateikti šiuos dokumentus:
• Išsilavinimo dokumentą (brandos atestatą, diplomą ar kitą pažymėjimą)
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
• Sveikatos pažymą (086/a forma), patvirtinančią, kad asmuo gali mokytis ir dirbti pagal nurodytą profesiją.
• Santuokos liudijimą (jei išsilavinimo dokumente nurodytos skirtingos pavardės, nėra asmens kodo).
• Profesinio mokymo kuponą, jei siunčia ir mokymus finansuoja Užimtumo tarnyba.

Moduliai

Neformalios programos

Tęstinės programos