Kursai

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriuo amžiaus tarpsniu siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas.
Pirminio ir tęstinio profesinio modulinio mokymo programos ar jų moduliai skirti įgyti reikiamą kvalifikaciją ar naujas kompetencijas.
Neformalusis profesinis mokymas – vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama/os kompetencija/os.

Kontaktai:
Tel: +370 610 61407
El. paštas: jurate.balciuniene@kaupa.lt, kristina.jovarauskiene@kaupa.lt

Miško g. 15, Kaunas, 221 kabinetas

Mokymų pradžia planuojama 2023-09-14.

Atvykusieji mokytis privalo pateikti šiuos dokumentus:
• Išsilavinimo dokumentą (brandos atestatą, diplomą ar kitą pažymėjimą)
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
• Sveikatos pažymą (086/a forma), patvirtinančią, kad asmuo gali mokytis ir dirbti pagal nurodytą profesiją.
• Santuokos liudijimą (jei išsilavinimo dokumente nurodytos skirtingos pavardės, nėra asmens kodo).
• Profesinio mokymo kuponą, jei siunčia ir mokymus finansuoja Užimtumo tarnyba.

Visas mokymo programas galite rasti čia.

Darbe įgytų kompetencijų vertinimas

  • Esate sukaupę darbinės patirties bei žinių, tačiau neturite oficialiai pripažintos kvalifikacijos? Kviečiame dalyvauti darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime! Išlaikę teorinę ir praktinę egzamino dalį – įgysite pasirinktą profesinę kvalifikaciją.
  • Savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas

Moduliai

Neformalios programos

Pirminės programos

Stažuotės

  • Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2824 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ Karaliaus Mindaugo PMC vykdomos masažuotojų stažuotės.
  • Masažuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Tęstinės programos