Keisk profesiją

Tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmenims, įgijusiems pirmąją kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą ar įgyti kitą profesinę kvalifikaciją, kompetenciją/as. Suaugusiųjų mokymas organizuojamas lanksčiai, atsižvelgiant į besimokančiųjų įgytas kompetencijas, poreikius. Darbdaviai gali kreiptis su užsakymu parengti jų poreikius atitinkančias tęstinio profesinio mokymo programas. Išduodamas profesinio mokymo diplomas ar modulio baigimo pažymėjimas.

Moduliai

Neformalios programos

Tęstinės programos