Išbandome savirefleksijos įrankį įgyvendinant UNESCO-UNEVOC projektą BILT

2022 06 27

2022 m. birželio 27 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre startavo tarptautiniai mokymai kartu su UNESCO-UNEVOC ekspertu Peter Greenwood ir profesoriumi Dieter Euler iš Švecarijos St. Gallen universiteto. Didžiuojamės, jog Karaliaus Mindaugo PMC buvo atrinktas dalyvauti BILT (“Bridging innovation and learning in tvet: the self-reflection tool”) projekte ir išbandyti savirefleksijos įrankį, kuris siūlo struktūrizuotus žingsnius, kaip identifikuoti, integruoti ir įgyvendinti UNESCO išskirtas svarbiausias kompetencijas, būtinas ateities švietimui.

Karaliaus Mindaugo PMC administracijos darbuotojai ir mokytojai dirba grupėse tam, kad įvertintų įrankio teikiamą naudą, siekiant atskleisti pagrindinę Karaliaus Mindaugo PMC stiprybę – verslumą bei siekiant labiau sustiprėti žaliojo kurso srityje. Analizuojama, kaip šias kompetencijas lanksčiai ir patraukliai integruoti į ugdymo turinį, atsižvelgiant į kontekstą ir sukauptą patirtį.

Anot įrankio kūrėjų, norint, kad verslumo mokymas ir mokymasis taptų praktišku ir rezultatyviu, reikia nuolat permąstyti tradicinius pedagoginius metodus ir koncentruotis į verslumo įgūdžių ir mąstysenos mokymą. Tai, kad šie veiksmai jau ne pirmus metus atliekami ir verslumui Karaliaus Mindaugo PMC yra skiriamas didelis dėmesys įrodo švietimo kompanijos „Pearson“ akreditacija, leidžianti vykdyti BTEC (angl. Business and Technology Education Council) profesines kvalifikacijas. Besimokantieji įgyja ne tik verslui reikalingų kompetencijų ir praktinių įgūdžių, bet ir tokių profesinių savybių, kurias šiuolaikiniai darbdaviai ypač vertina – darbo organizavimo, laiko planavimo, komunikavimo, komandinio darbo įgūdžių. Tikimasi, kas BILT projektas prisidės prie mūsų gerosios patirties sklaidos verslumo ugdymo srityje tarptautiniu mastu.

BILT projektą įgyvendina UNESCO-UNEVOC (International Centre for Technical and Vocational Education and Training) ir BIBB (Federal Institute for Vocational Education and Training). Daugiau apie įgyvendinamą projektą: Bridging innovation and learning in tvet: the self-reflection tool.

Dalintis su draugais: