Informacija stojantiesiems: skelbiamos priėmimo datos!

Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), šių metų bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės kiek anksčiau nei įprasta. Norintieji įgyti profesiją savo prašymus LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (BPIS) profesinio mokymo posistemyje galės pildyti jau nuo gegužės 20 d. Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – iki rugpjūčio 12 d.

Kvietimai mokytis asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ar jo neturintiems, bus paskelbti rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintys asmenys kvietimus gaus rugpjūčio 14 d. Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d., o nuo rugpjūčio 15 d. iki rugpjūčio 26 d. registruotis ir teikti prašymus galės norintieji dalyvauti papildomame priėmime. Visas 2020 m. bendrojo priėmimo datas rasite tinklalapyje profesinis.lamabpo.lt.

Šių metų naujovė – nuo gegužės 20 d. prašymus mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius profesinio mokymo įstaigose galės teikti I–IV gimnazijos klasių ir 9–10 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai. Šie mokiniai galės tuo pačiu metu mokytis ir savo bendrojo ugdymo mokyklose, siekdami vidurinio išsilavinimo, ir profesinio mokymo įstaigose. Už baigtus modulius jie gaus kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Prasidėjus mokymo procesui, nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d., laisvos valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos bus nuosekliai pildomos: profesinio mokymo įstaiga turės galimybę priimti naujų mokinių, kurie mokymo sutartis galės sudaryti kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį. Daugiau informacijos apie 2020 m. bendrojo priėmimo tvarką galima rasti čia: e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42d4d5108fd211eaa51db668f0092944?jfwid=j4ag17vh

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://profesinis.lamabpo.lt/

Dalintis su draugais: