Informacija mokiniams apie ugdymo procesą nuo 2020 m. gruodžio 9 d.

Kviečiame visus susipažinti, kaip bus organizuojamas ugdymo procesas nuo 2020 m. gruodžio 9 d. Remiantis 2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre:

  • Profesinis mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu išnaudojant Centro virtualią mokymo/si aplinką Moodle.
  • Mokinių praktikos organizuojamos atsižvelgiant į praktikos vietų, kaip ūkio subjektų, nustatytus reikalavimus bei rekomendacijas. 
  • Ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu. 
  • Neformalus suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu.
  • Mokymai organizuojami per Užimtumo tarnybą laikinai stabdomi.
  • Neformalusis mokinių švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu. 
  • Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. 

Kviečiame visus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokinius reguliariai tikrintis savo el. paštus. Jus pasieks visa aktuali ir su ugdymo procesu susijusi informacija. 

Dalintis su draugais: