Informacija mokiniams apie ugdymo procesą karantino metu

Kviečiame visus susipažinti, kaip bus organizuojamas ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. Remiantis 2020 m. lapkričio 4 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre:

  • Profesinis teorinis mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu, praktinis mokymas – mišriu būdu, dalį praktinio mokymo vykdant kontaktiniu būdu, pagal tai pergrupuojant tvarkaraštį ir užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
  • Mokinių praktikos organizuojamos pagal 2020 m. lapkričio 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos Teritorijoje paskelbimo“ nurodymus bei atsižvelgiant į praktikos vietų, kaip ūkio subjektų, nustatytus reikalavimus bei rekomendacijas.
  • Centro 9-11 klasių mokiniams ugdymas organizuojamas mišriu būdu, planuojant vieną kontaktinį susitikimą per savaitę. 12 klasės mokiniams ugdymas organizuojamas mišriu būdu, 1⁄2 pamokų vykdoma kontaktiniu būdu.
  • Neformalusis mokinių švietimas organizuojamas nuotoliniu būdu.
  • Neformalus suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi mišriu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas ne didesnėmis kaip 5 žmonių grupėmis, patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinant 10² plotą vienam besimokančiajam. Ši nuostata taikoma Užimtumo tarnybos mokymams organizuoti.
  • Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Kviečiame visus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokinius reguliariai tikrintis savo el. paštus. Jus pasieks visa aktuali ir su ugdymo procesu susijusi informacija. 

Dalintis su draugais: