Informacija, kas galioja švietime nuo balandžio 26 d.

Dalinamės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išplatinta informacija, kas galioja švietime nuo balandžio 26 dienos. Kviečiame susipažinti.

PROFESINIS MOKYMAS

Vyksta nuotoliniu būdu.

Išimtis – praktinis mokymas, praktika įmonėse, kompetencijų vertinimas, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu.

Mokytojai, visi kiti darbuotojai, dirbantys švietimo įstaigose, privalo profilaktiškai tikrintis, ar neserga COVID-19.

PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS

5-11 klasių mokiniai iki gegužės 10 d. mokosi nuotoliniu būdu. Nuo gegužės 10 d. mokymasis galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu, bet ir mišriu būdu, derinant kontaktinį ir nuotolinį mokymą. Sprendimus dėl mokymo organizavimo būdo – nuotolinio ar mišraus – priims savivaldybės. Ugdymą organizuojant kontaktiniu būdu, užtikrinamas mokinių ir įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinis tyrimas koronaviruso infekcijai diagnozuoti arba savikontrolė greitaisiais antigenų testais.  

Abiturientai

Mokosi nuotoliniu būdu iki gegužės 3 d. Į mokyklas gali atvykti konsultuotis:

  • konsultacijoje vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 mokinių;
  • mokiniams ir mokytojams privalu dėvėti veido kaukes ar respiratorius;
  • turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas tarp konsultacijoje dalyvaujančių asmenų.

Nuo gegužės 3 d. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo procesas organizuojamas derinant kasdienį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Kontaktiniu būdu, užtikrinus operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas sąlygas, gali vykti šiais atvejais:

  • užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimo egzaminai (įskaitos) mokiniams, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 mokiniai,
  • neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 vaikų,
  • neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai uždarose erdvėse, esančiose švelnesnio karantino savivaldybėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ir užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam vaikui arba dalyvauja ne daugiau kaip vienas vaikas.

Jei neįmanoma užtikrinti šių sąlygų, vyksta nuotoliniu būdu arba stabdomas.

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

Užtikrinus operacijų vadovo nustatytas saugumo sąlygas, visi suaugusiųjų švietimo ir neformalaus profesinio praktiniai mokymai gali vykti:

  • atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų,
  • uždarose erdvėse švelnesnio karantino savivaldybėse, kuriose dalyvauja ne daugiau kaip 5 asmenys ir užtikrinamas 20 m2 paslaugos teikimo plotas vienam arba dalyvauja vienas asmuo.

Taip pat kontaktiniu būdu vyksta aviacijos, jūrininkų bei statutinių pareigūnų, transporto priemonių vairavimo, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų praktiniai mokymai, užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimas asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, ir valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminai.

Jei neįmanoma užtikrinti nustatytų sąlygų, neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos:

Dalintis su draugais: