Floristų kūrybinio identiteto paieškos su Antanu Mažonu