lt en

Erasmus+ mokymuose susipažinta su jaunimo mainų projektų rengimu

 „Jaunimo mainų projektai gali atverti naujas galimybes Karaliaus Mindaugo PMC mokiniams ir būti kaip vienas iš būdų lavinti įvairias kompetencijas – kritinį mąstymą, problemų sprendimą, bendradarbiavimą, lyderystę, verslumą ir daugelį  kitų, kurios ypač reikalingos siekiant sėkmingai integruotis į darbo rinką,“ – teigia Karaliaus Mindaugo PMC projektų vadybininkė Gintarė Lisauskaitė, kuri 2020 m. kovo 9-13 d. Čekijoje dalyvavo Erasmus+ jaunimo srities mokymuose „The Star of Europe“. Mokymų organizatoriai – Čekijos nacionalinė agentūra, administruojanti Erasmus+ programos projektus Čekijoje.

Anot G. Lisauskaitės, mokymų pagrindinis tikslas buvo suprasti, kas yra jaunimo mainų projektas, pradedant poreikio įvertinimu, projekto idėja ir baigiant projekto planavimu ir įgyvendinimu.

„Šiuose mokymuose jaunimo mainų projektas suvokiamas kaip projektas, kurio metu jauni žmonės įtraukiami į procesą – patys sugalvoja projekto idėją, pasirenka jo temą ir suprojektuoja projekto veiklas. Jie patys organizuoja ir vykdo veiklą kitiems jauniems žmonėms iš užsienio valstybės savo šalyje ir vyksta į kitą šalį ir dalyvauja veiklose, kurias suplanavo kitos šalies jauni žmonės,“ – teigia G. Lisauskaitė ir džiaugiasi, jog mokymų metu buvo pasiūlyta pasinaudoti specialiai mokymams sukurta skaitmenine medžiaga, kuri gali padėti projekto planavimo procese.

Mokymų metu buvo įsitraukta į potencialių partnerių tinklą Europoje. Tai palengvins ieškant partnerių būsimiems jaunimo mainų projektams. Įgyta patirtimi bus pasidalinta su Karaliaus Mindaugo PMC darbuotojais.

Dalintis su draugais: