Diskutuota apie profesinio mokymo prieinamumą asmenims turintiems klausos negalią

2021 m. birželio 10 d. Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora ir viceprezidentas Mykolas Balaišis susitiko su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministre Agnė Kudarauskienė bei Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstove Inga Liobikiene. Susitikimo metu diskutuota apie profesinio mokymo prieinamumą asmenims turintiems klausos negalią, lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų ir lietuvių gestų kalbos kursų plėtrą Lietuvoje. Paliesta ir įtraukaus švietimo įgyvendinimo tematika.

Kalbėta apie tai, jog remiantis Skandinavijos šalių, JAV bei kitų valstybių patirtimi, būtina jau nuo darželio mokyti vaikus ir moksleivius lietuvių gestų kalbos, supažindinti su kurčiųjų kultūra. Jau dabar turi būti rengiami lektoriai, skiriamas finansavimas lietuvių gestų kalbos kursų plėtrai. Akcentuota, kad ne tik LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turėtų rūpintis šiais klausimais.

Taip pat aptartos bendradarbiavimo galimybės, planuojama ir ministerijos darbuotojams suorganizuoti mokymus apie kurčiųjų kultūrą ir gestų kalbą. Šiuo metu profesiniame ugdyme dalyvauja 59 asmenys, turintys klausos negalią, įskaitant ir suaugusiuosius.

Lietuvos kurčiųjų draugijos info.

Dalintis su draugais: