Dalyvavome SELFIE forume 2021: apie skaitmeninių technologijų galimybes mokymo ir mokymosi srityse

2021 m. spalio 7–8 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovės Gintarė Uktverė ir Ina Klimavičienė nuotoliniu būdu dalyvavo SELFIE forume 2021. Jo tikslai – pristatyti SELFIE kaip veiksmingą skaitmeninių technologijų taikymo planavimo visoje mokykloje priemonę, padėti rengti nacionalinę arba regioninę skaitmeninio švietimo politiką ir parodyti naudos, kurią mokykloms gali suteikti SELFIE, pavyzdžių. Forume taip pat pristatytas naujasis „SELFIEforTEACHERS“ įrankis ir „SELFIE mokantis darbo vietoje“ modulis.

SELFIE – tai nemokama priemonė-klausimynas, kuriuo siekiama padėti mokykloms į mokymą, mokymąsi ir vertinimą įtraukti skaitmenines technologijas. Šia priemone anonimiškai renkamos mokinių, mokytojų ir mokyklos vadovų nuomonės apie tai, kaip jų mokykloje naudojamasi technologijomis.

2019 m. Karaliaus Mindaugo PMC tapo viena pirmųjų švietimo institucijų Lietuvoje, kuri atliko skaitmeninių technologijų įtraukimo į mokymo procesą įsivertinimą. Tai tapo paskata Centre įgyvendinti Erasmus+ programos projektą INLESSON “Innovative teaching and learning practice in the field of professions in beauty sector” Nr. 2019-1-LT01-KA202-060758, kurio tikslas – stiprinti mokymo procesą grožio srities profesijų srityje, dalijantis tarptautine patirtimi ir naudojant skaitmenines technologijas inovatyviškesnei mokymo praktikai. Be to, įsivertinimo dėka imantis aktyvių priemonių, tokių kaip mokymai Centro mokytojams, kaip naudotis skaitmeninėmis technologinėmis mokymo tikslais ir pan., Centras turėjo galimybę geriau pasirengti COVID-19 pandemijos situacijai, kuomet mokymo procesas buvo organizuojamas nuotoliniu ir/arba mišriu būdu.

Dalintis su draugais: