Baigtas įgyvendinti VISION projektas, skirtas tarptautiškumo veiklų kokybės gerinimui

2022 06 30

2022 m. birželio 30 d. baigiamas įgyvendinti Erasmus+ strateginės partnerystės projektas “Capacity building to Support VET internationalization Strategies Implementation and Further Development” (VISION), projekto Nr. 2019-1-LT01-KA202-060748. Projektą įgyvendino Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kartu su partneriais iš Suomijos (Savon koulutuskuntayhtymä), Italijos (Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l.), Nyderlandų (Nova College).

Profesinio mokymo įstaigoms tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse tarptautinių veiklų įgyvendinimas yra ypatingai svarbus siekiant užtikrinti profesinio mokymo kokybę ir nuolatinę pažangą. Tad VISION projekto tikslas buvo tiesiogiai susijęs su tarptautiškumo veiklų kokybės gerinimu – padėti profesinio mokymo organizacijoms iš Lietuvos, Italijos, Nyderlandų ir Suomijos įveikti iššūkius, susijusius su tarptautiškumo strategijų ir kokybiško mobilumo įgyvendinimu, sukuriant tvarų partnerystės tinklą, aprūpintą būtinomis žiniomis, gebėjimais, įrankiais ir priemonėmis.

Nekokybiškų mobilumų problemą dažniausiai sąlygoja patikimų ilgalaikių partnerių trūkumas, personalo žinių ir kompetencijų trūkumas bei instrumentų trūkumas. Dėl šios priežasties projekto įgyvendinimo laikotarpiu partnerių užduotis buvo sukurti tvarų partnerystės tinklą (LT, FI, IT, NL), įgyvendinti tikslinius mokymus profesijos mokytojams ir projektų vadovams bei sukurti įrankius sėkmingam ir kokybiškam mobilumui įgyvendinti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo įvykdytos keturios mokymų sesijos, kuriuose dalyvavo 24 dalyviai iš partnerių organizacijų bei parengtos keturios tarpusavio mokymo(-si) ataskaitos (angl. Learning reports) identifikuojant mokymosi rezultatus, pateikiant klausimus refleksijai, savarankiško mokymosi medžiagą. Dėl Covid-19 pandemijos ir mokymų formos pakeitimo, nepavyko pasiekti ir įgyvendinti dalies mokymosi tikslų (susipažinimas su praktikos vietomis ir partnerių organizacijomis, komandos formavimo mokymai, keitėsi dalyviai).

Projekte taip pat buvo parengtas instrumentų rinkinys tvariai ECVET partnerystei grožio sektoriaus kvalifikacijų srityje, padedantis plėtoti tarptautinę partnerystę ir užtikrinti mobilumų kokybę:

 • Parengta metodika universalių mokymosi rezultatų identifikavimui atliepiant darbo rinkos poreikius bei galimybes.
 • Parengtas mokymosi rezultatų vertinimo įrankis (angl. assessment grid).
 • Išgryninti universalūs mokymosi rezultatų blokai kirpėjų ir kosmetikų kvalifikacijoms.
 • Parengti informaciniai paketai ir jų formos mokiniams prieš išvykstant į praktiką užsienyje.
 • Parengtos mokymosi sutartys identifikuojant pasiruošimo prieš mobilumą veiklas, mokymosi rezultatų vertinimo eigą ir įrankius, mokymosi rezultatų pripažinimo po mobilumo procesą.

Galiausiai buvo praktiškai išbandyti sukurti instrumentai, įgytos žinios ir gebėjimai – įgyvendinti 11 mokinių tarptautinių mobilumų, kurie truko 35 dienas Italijoje, Suomijoje ir Nyderlanduose. Dėl karo Ukrainoje ir įvestos nepaprastosios padėties Lietuvoje, nepavyko įgyvendinti 4 planuotų mobilumų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.

Mokiniai teigiamai įvertino praktikos trukmę, pasirengimo mobilumui procesą bei suteiktas gyvenimo sąlygas. Atlikus grįžtamojo ryšio procedūras tiek su mokiniais, tiek su projekto partneriais, buvo prieita prie išvados, kad net ir parengus kokybiško mobilumo įgyvendinimui reikiamus instrumentus, vis dėlto dar reikia tobulinti procesus, t.y. išmokti pamokas:

 • Mobilumo organizavimo laikotarpis – siekiant užtikrinti mobilumų kokybę, atrinkus mokinius reikalingi mažiausiai 2 mėnesiai mobilumo organizavimui (priimančios organizacijos parinkimas, apgyvendinimo organizavimas ir kt.).
 • Mobilumo trukmė – 35 dienų praktika gali būti per trumpa pasiekti mokymosi rezultatus, pagerinti kalbos įgūdžius, įsitvirtinti organizacijoje, aplankyti šalį ir pan.
 • Lūkesčiai – suderinti mokinių ir priimančios organizacijos lūkesčius.
 • Suderinti mokinių mokymosi poreikius praktikos vietoje su verslo tikslais, reputacija ir realaus darbo galimybe;
 • Susitikimas prieš mobilumą – prieš išvykstant mokiniams į tarptautinį mobilumą, suorganizuoti nuotolinį susitikimą su priimančia organizacija;
 • Nuolatiniai stebėjimo susitikimai mobilumo metu su siunčiančios organizacijos atstovais, mokiniais ir priimančios organizacijos atstovais.

2022 m. birželio 29 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre įvyko VISION projekto sklaidos renginys. Jo metu profesinio mokymo įstaigų atstovams ir socialiniams partneriams buvo pristatyta projekto eiga, rezultatai bei išmoktos pamokos. Taip pat renginio dalyviai buvo kviečiami diskusijai apie esmines prielaidas kokybiškam mokinių tarptautiniam mobilumui. Tikimąsi, kad sukurti projekto intelektualiniai produktai prisidės prie tarptautinių mobilumų kokybės gerinimo tiek Lietuvos, tiek užsienio profesinio mokymo įstaigose.

Dalintis su draugais: