lt en

Socialinio darbuotojo padėjėjas (Kaune ir Palangoje)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 2 metai ir 7 mėnesiai, kartu su viduriniu išsilavinimu), programos kodas P42092301. IV – lygio programa.
  • 12 klasių (programos trukmė 1,5 metų), programos kodas P43092301. IV – lygio programa.
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43092001. IV – lygio programa.
  • po 10 klasių** (programos trukmė 30 savaičių, suteikiama tik profesinė kvalifikacija), programos kodas P32092301. III – lygio programa.
  • turinčius vieną ar daugiau kvalifikacijų** (programos trukmė 30 savaičių, suteikiama tik profesinė kvalifikacija), programos kodas T32092301. III – lygio programa.

Galima mokytis Kaune ir Palangoje. Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją galėsite dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Socialinio darbuotojo padėjėjo klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis“ – išmoksite prisidėti prie socialinių paslaugų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo ir teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo.

„Pagalbos poreikio klientui identifikavimas“ – išmoksite stebėti ir fiksuoti kliento elgesį, emocinę ir fizinę būklę, įgyvendinti kliento individualų socialinės pagalbos planą pagal socialinio darbuotojo nurodymus.

„Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį“ – gebėsite užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu, pagal socialinio darbuotojo ir kitų specialistų nurodymus įgalinti klientą, lavinti kliento darbinius ir saviraiškos įgūdžius, skatinti kliento savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime, prižiūrėti klientą su sunkia negalia, tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas.

„Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas“ – gebėsite palaikyti klientui saugią ir draugišką aplinką, teikti pagalbą klientui agresijos ir saviagresijos atvejais.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje“ – išmoksite Padėti socialinių paslaugų gavėjui ginti savo teises ir lygias galimybes bendraujant su asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, atstovauti socialinių paslaugų gavėjui gaunant paslaugas įvairiose institucijose.

„Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui ir gavėjų grupėms laisvalaikio veikloje“ – gebėsite padėti organizuoti socialinių paslaugų gavėjo ir gavėjų grupių laisvalaikio veiklą, padėti socialinių paslaugų gavėjams ir jų grupėms įsitraukti į bendruomenės veiklą.

„Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms“ – išmoksite teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, atsižvelgiant į jų poreikių specifiką, prižiūrėti senyvo amžiaus asmenis ir padėti juos prižiūrinčioms šeimoms.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

**Programos aprašymas kodams: P32092301, T32092301

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Socialinių paslaugų pagal nustatytą poreikį klientui teikimas“ – išmoksite užmegzti ir palaikyti pasitikėjimu pagrįstą ryšį su klientu, padėti klientui kasdieniniame gyvenime, lavinti ir palaikyti kliento darbinius bei saviraiškos įgūdžius, tvarkyti ir valyti kliento asmeninius daiktus ir patalpas.

„Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas“ – gebėsite kurti klientui saugią aplinką, teikti pagalbą klientui ir aplinkiniams agresijos protrūkio metu.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių paslaugų sektoriuje“ – išmoksite padėti socialinių paslaugų gavėjui ginti savo teises bendraujant su asmenimis, įstaigomis ir organizacijoms, atstovauti socialinių paslaugų gavėjo interesams kasdieniame gyvenime pagal socialinio darbuotojo nurodymus.

„Kliento (vaikų ir suaugusių neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių) laisvalaikio veiklos organizavimas pagal socialinio darbuotojo nurodymus“ – gebėsite padėti organizuoti kliento (vaikų ir suaugusių neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių) laisvalaikį, padėti klientui (neįgaliems vaikams ir suaugusiems, senyvo amžiaus žmonėms) įsitraukti į bendruomenės veiklą.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą socialinio darbuotojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: