lt en

Tarptautinė mokymosi patirtis siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę ir mokinių įsidarbinimo galimybes

Programa Erasmus+, 1 pagrindinis veiksmas
Projekto pavadinimas Tarptautinė mokymosi patirtis siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę ir mokinių įsidarbinimo galimybes
Akronimas IMPROVE
Projekto numeris 2020-1-LT01-KA116-077743
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai Sistema Practices s.l.- Ispanija
WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT GEMEINNUTZIGE GMBH- Vokietija
Nova College- Olandija
Accademia europea di Firenze-Italija
JOHANNITER-UNFALL-HILFE EV-Vokietija
ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE- Portugalija
TKNIKA-Ispanija
Essenia UETP – University and Enterprise Training- Partnership s.r.l.- Italija
MBO RAAD- Olandija
Projekto trukmė 2020 m. birželis – 2022 m. gegužė
Projekto aprašymas Projekto tikslas – įgyvendinti mokymosi darbo vietoje grįstas mokinių praktikas užtikrinant platesnes mokinių įsidarbinimo galimybes bei mokytojų ir darbuotojų stažuotes siekiant tobulinti ugdymo kokybę, dalintis gerąja patirtimi bei inovacijomis profesinio mokymo srityje.
Projekto tikslas atliepia Karaliaus Mindaugo PMC 2018 – 2023 m. tarptautiškumo strategiją ir jos veiksmų planą. Įgyvendinant šį projektą keliami šie uždaviniai:
• Plėsti tarptautinių partnerių ratą su tokiomis šalimis kaip, Vokietija, Nyderlandai, Italija, Portugalija, Ispanija, kurios yra stiprios įgyvendinant mokymosi darbo vietoje grįstą mokymą. Tai įgalins projekto dalyvius perimti gerąją praktiką, siekiant tobulinti mokymo procesą Karaliau Mindaugo PMC.
• Sudaryti didesnes galimybės didesnei daliai asmenų dalyvauti judumo veiklose užsienyje. 2019 m. Erasmus+ judumo veiklose dalyvavo 49 asmenys, 2020 m. planuojamas dalyvaujančių judumo veiklose asmenų skaičius yra 78. Tai paskatins efektyvesnį gerosios patirties perėmimą ir jos pritaikymą, tinkamesnį mokinių parengimą darbo rinkai ir geresnes įsidarbinimo galimybes.
• Kokybiškai įgyvendinti ir ilgesnės trukmės mokinių judumo veiklos įgalinti 95 proc. taikyti ECVET sistemos elementus vykdant pasiekimų vertinimą ir užskaitymą.
• Perimti inovacijas iš užsienio šalių ir tobulinti darbuotojų kvalifikaciją. Inovacijų perėmimas iš užsienio šalių ir tobulinamos darbuotojų kvalifikacijos teigiamai įtakos mokymo proceso kokybę ypač skiriant didelį dėmesį praktinio mokymo ir darbo praktikų organizavimo kokybės užtikrinimui.
Šiame projekte planuojamas dalyvių skaičius – 15 Centro darbuotojų ir 63 mokiniai
Projekto biudžetas 143 476 EUR