lt en

Profesinių, didaktinių ir socialinių gebėjimų tobulinimas remiantis europiniais profesinio mokymo reikalavimais

Programa Erasmus+, 1 pagrindinis veiksmas
Projekto pavadinimas Profesinių, didaktinių ir socialinių gebėjimų tobulinimas remiantis europiniais profesinio mokymo reikalavimais
Akronimas PRODISO GEBTO
Projekto numeris 2017-1-LT01- KA102-035114
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai New service Societa, Coopertiva Sociale, Italija
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, A.I.A.M, Portugalija
Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Vokietija
Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija
Projekto trukmė 23 mėnesiai, 2017 m. lapkritis – 2019 m. spalis
Projekto aprašymas Atsižvelgiant į europinius profesinio mokymo reikalavimus, patobulinti mokinių specialiuosius ir socialinius gebėjimus, išplėtoti mokytojų profesines ir didaktines kompetencijas garso ir vaizdo operatoriaus, sodininko ir daržininko, floristikos, žirgininkystės verslo darbuotojo, žirgų prižiūrėtojo ir higieninės kosmetikos mokymo programose. Šiuo projektu siekiama tobulinti turimas profesijos, mokytojo pedagogines, mokinio profesines kompetencijas, pamatyti mokymo metodus, bei darbines technikas ir technologijas taikomas ES šalyse. Mokiniai projekto dėka didins savo konkurencingumą darbo rinkoje, Lietuvoje ir kitose ES šalyse, tobulins profesines užsienio kalbos žinias, susipažins su ES šalių paslaugų teikimo specifika, klientų poreikiais didinti profesinį meistriškumą. Projekte dalyvaujantys žirgininkystės verslo darbuotojo programos du mokytojai vyks vienos savaitės stažuotei į Portugaliją, kurios metu gilinsis į pažangių praktinių metodų taikymą, mokymo programų tobulinimą, žinių perteikimo būdus mokiniams. Sodininko ir daržininko trys profesijos mokytojai stažuosis vieną savaitę Vokietijoje. Mobilumo metu mokytojai turės galimybę stebėti ir dalyvauti naujausių technologijų taikymo procese sodininkystės ir daržininkystės sferose, įgis gilesnių žinių apie želdinimo procesus, pasisems tarpkultūrinės patirties. Garso ir vaizdo operatoriaus programos mokytojas vyks dviem savaitėms į Vokietiją atlikti stebimąją bei praktinę stažuotę. Mokytojas tobulins savo pedagogines žinias, gilinsis į naujai programai pritaikomų praktinių bei teorinių elementų įgyvendinimą. Floristikos specialybės trys mokytojai vieną savaitę gilins savo žinias bendraudami su Italijos specialistais, stebėdami augalų komponavimo būdus, vertikalų želdinimą, aptardami spalvas ir jų panaudojimą floristikoje, gerins savo kalbinę kvalifikaciją, užmegs tarptautinius ryšius. Į mobilumo veiklas vyksiantys higieninės kosmetikos specialybės mokiniai (6) projekto metu lavins profesinius ir socialinius įgūdžius, bendraus ir bendradarbiaus su kitos kultūros ir kitos šalies piliečiais, kuriems teiks kosmetikos paslaugas. Žirgų prižiūrėtojo mokymo programos mokiniai (3) atliks dviejų savaičių praktiką Portugalijoje gilindami savo žinias žirgų priežiūros, žirgyno veiklos organizavimo, valdymo srityse, taip lavindami savo praktines ir teorines žinias. Sodininkystės ir daržininkystės mokiniai (3) atliks dviejų savaičių praktiką Vokietijos įmonėje specializuodamiesi į augalų saugos priemones ir sistemas, želdinimo metodus, susipažindami su naujomis darbo technologijomis taikomas sodininkystėje ir daržininkystėje. Floristikos specialybės moksleiviai (3) išvykę į dviejų savaičių praktiką Italijoje gilinsis į dekoravimo, komponavimo technikas, puokščių rišimo būdus, gerins kalbines žinias, didins konkurencingumą darbo rinkoje. Vokietijoje atlikdami dviejų savaičių praktiką garso ir vaizdo operatoriaus specialybės moksleiviai (2) įgis naujų žinių, kurios bus naudingos šios naujos programos tobulinimui, populiarinimui bei kvalifikacijos kėlimui. Susipažins su naujausia darbo įranga, garso ir vaizdo montavimo technologijomis ir būdais, įgis stipresnį tarptautiškumo jausmą. Projekto įgyvendinimo metu mobilumo veiklose dalyvaus 26 dalyviai, iš kurių 17 mokinių ir 9 profesijos mokytojai.
Projekto biudžetas 51 696 EUR