Profesinio mokymo kokybės gerinimas vykdant mokymųsi darbo vietoje grįstas praktikas ir gerosios patirties perėmimo stažuotes

Programa Erasmus+, 1 pagrindinis veiksmas

Projekto tikslas

Projekto tikslas – įgyvendinti mokymosi darbo vietoje grįstas mokinių praktikas užtikrinant platesnes mokinių ir absolventų įsidarbinimo galimybes bei mokytojų ir darbuotojų stažuotes siekiant tobulinti ugdymo kokybę, dalintis gerąja patirtimi bei inovacijomis profesinio mokymo srityje.

Projekto tikslas atliepia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau Karaliaus Mindaugo PMC) tarptautiškumo strategiją ir veiksmų planą įgyvendinant šiuos uždavinius:

–        plečiant tarptautinių partnerių tinklą atsižvelgiant į Centro poreikius, darbo rinkos reikalavimus, nacionalinius bei ES prioritetus švietimo srityje;

–        skiriant ypatingą dėmesį tarptautinio judumo skatinimui sudarant galimybes didesnei daliai asmenų dalyvauti judumo veiklose;

–        įgyvenant kokybiškas mokinių ir absolventų praktikas bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimo veiklas užsienyje;

–        keliant darbuotojų kvalifikacijas toliau tobulinant ugdymo kokybę;

–        diegiant inovacijas švietimo srityje perimant gerąją užsienio šalių patirtį.

Projekto metu tarptautinę praktiką turės galimybę atlikti šių programų mokiniai: Masažuotojo, Gyvūnų prižiūrėtojo, Paramediko, Kirpėjo, Floristo, Siuvėjo, Socialinio darbuotojo padėjėjo, Žirgininkystės verslo darbuotojo, Garso ir vaizdo technikos operatoriaus.

 

Projekto vykdytojas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto partneriai

„Sistema Practices s.l.“, Ispanija

„LFS Lagenlois“, Austrija

„Escola Técnica de Imagem e Comunicação“, Portugalija Italijoje „Accademia Europa di Firenze“, Italija

„Fratellanza Militare“, Italija

„Ecacademy“, Vokietija

Projekto biudžetas

145 572 EUR