lt en
Programa 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioritetas ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, priemonė 09.4.2-ESFA-K-714 Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra
Projekto pavadinimas Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas
Akronimas PROMOTEKO
Projekto numeris 09.4.2-ESFA-K-714-01-0002
Projekto vykdytojas Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija (LIPRIA), Lietuva
Projekto partneriai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija (KIGSA) , Lietuva
Viešoji įstaiga “Šv.Domininko namai”, Lietuva
Kosmetikų ir kosmetologų asociacija (KKA) , Lietuva
Projekto trukmė 2017 m. liepa – 2019 m. liepa
Projekto aprašymas Profesinio mokymo įstaigose parengtų specialistų kokybė tiesiogiai priklauso nuo juos mokančių profesijos mokytojų turimų technologinių kompetencijų, žinių apie technologijų naujienas ir vystymosi tendencijas. Tačiau atlikta Slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros srities programų profesijos mokytojų  apklausa parodė, kad dalies dirbančių profesijos mokytojų technologinės kompetencijos ir žinios apie veiklos pasaulio poreikius yra tobulintinos. Siekiant, kad mokytojų technologinės kompetencijos būtų šiuolaikiškos ir atitiktų technologijų lygį, projekte numatyta sudaryti sąlygas minėtos švietimo srities programų (kirpėjo, kosmetikos,  masažuotojo, socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjo) profesijos mokytojams patobulinti turimas technologines kompetencijas bei įgyti naujas,  atsižvelgiant į nuolatinę technologijų plėtrą bei atsinaujinusias profesinio mokymo įstaigų technologines bazes. Numatytos šios pagrindinės veiklos: (patobulinti/papildyti 8) ir parengti 2 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programas (viso 21 modulis) bei mokymo/si medžiagą, įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus ir vykdyti technologinių kompetencijų, kurios užtikrintų konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą, mokymus Slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros srities programų profesijos mokytojams. Planuojama apmokyti 108 profesijos mokytojus iš 30 profesinio mokymo įstaigų.
Projekto biudžetas 178 365,70 EUR
Projekto rezultatai

1_mokymu_medziaga25

2_mokymu_medziaga25

3_mokymu_medziaga25

4_mokymu_medziaga25

6_mokymu_programa

7_mokymu_programa

8_mokymu_programa

9_mokymu_programa