Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas

Programa 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioritetas ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“, priemonė 09.4.2-ESFA-K-714 Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra

Projekto tikslas

Profesinio mokymo įstaigose parengtų specialistų kokybė tiesiogiai priklauso nuo juos mokančių profesijos mokytojų turimų technologinių kompetencijų, žinių apie technologijų naujienas ir vystymosi tendencijas. Tačiau atlikta Slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros srities programų profesijos mokytojų  apklausa parodė, kad dalies dirbančių profesijos mokytojų technologinės kompetencijos ir žinios apie veiklos pasaulio poreikius yra tobulintinos. Siekiant, kad mokytojų technologinės kompetencijos būtų šiuolaikiškos ir atitiktų technologijų lygį, projekte numatyta sudaryti sąlygas minėtos švietimo srities programų (kirpėjo, kosmetikos,  masažuotojo, socialinio darbuotojo ir slaugytojo padėjėjo) profesijos mokytojams patobulinti turimas technologines kompetencijas bei įgyti naujas,  atsižvelgiant į nuolatinę technologijų plėtrą bei atsinaujinusias profesinio mokymo įstaigų technologines bazes. Numatytos šios pagrindinės veiklos: (patobulinti/papildyti 8) ir parengti 2 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programas (viso 21 modulis) bei mokymo/si medžiagą, įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus ir vykdyti technologinių kompetencijų, kurios užtikrintų konkrečiai ūkio šakai reikalingų specialistų rengimą, mokymus Slaugos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros srities programų profesijos mokytojams. Planuojama apmokyti 108 profesijos mokytojus iš 30 profesinio mokymo įstaigų.

Projekto vykdytojas

Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija (LIPRIA), Lietuva

Projekto partneriai

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva

Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija (KIGSA) , Lietuva

Viešoji įstaiga „Šv.Domininko namai“, Lietuva

Kosmetikų ir kosmetologų asociacija (KKA) , Lietuva

Projekto biudžetas

178 365,70 EUR

Failai parsiuntimui