Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje

Programa Erasmus+, 1 pagrindinis veiksmas

Projekto tikslas

Tobulinti personalo profesines ir bendrąsias kompetencijas, įgyti žinių apie naujų technologijų taikymą profesijos mokymui, tobulinti užsienio kalbų įgūdžius. Kiekviena projekto dalyvių grupė stažuočių metu turės sukurti konkretų produktą – profesinio mokymo proceso tobulinimo aplanką, kuriame būtų konkretūs siūlymai dėl naujų mokymo dalykų, naujų technologijų ar mokymo modulių įvedimo, aptariami gamybinės praktikos organizavimo tobulinimo klausimai, siekiant rengti kvalifikuotus paslaugų ir aptarnavimo srities specialistus ir maksimaliai priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos pokyčių.

Projekto vykdytojas

Alytaus profesinio rengimo centras

Projekto partneriai

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Esprominho Braga, Portugalija

Projekto biudžetas

68 520 EUR