lt en
Programa Erasmus+, 1 pagrindinis veiksmas
Programos pavadinimas Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas tarptautinėje praktikoje
Projekto numeris 2016-1-LT01- KA102-023082
Projekto vykdytojas Alytaus profesinio rengimo centras
Projekto partneriai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Esprominho Braga, Portugalija
IEC TEMIS, Ispanija
Projekto trukmė 7 mėn. 2016 m. spalis – 2017 m. gegužė
Projekto aprašymas Tobulinti personalo profesines ir bendrąsias kompetencijas, įgyti žinių apie naujų technologijų taikymą profesijos mokymui, tobulinti užsienio kalbų įgūdžius. Kiekviena projekto dalyvių grupė stažuočių metu turės sukurti konkretų produktą – profesinio mokymo proceso tobulinimo aplanką, kuriame būtų konkretūs siūlymai dėl naujų mokymo dalykų, naujų technologijų ar mokymo modulių įvedimo, aptariami gamybinės praktikos organizavimo tobulinimo klausimai, siekiant rengti kvalifikuotus paslaugų ir aptarnavimo srities specialistus ir maksimaliai priartinti profesinį rengimą prie darbo rinkos pokyčių.
Projekto biudžetas 68 520 EUR