lt en
Programa Erasmus+, 1 pagrindinis veiksmas
Projekto pavadinimas Mokymo proceso ir įsidarbinamumo gerinimas vykdant kokybiškas praktikas ir stažuotes
Akronimas MOKIPRA
Projekto numeris 2018-1-LT01-KA102-046872
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, A.I.A.M, Portugalija
Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija
Johanniter Akademie Bulidingsinstitut Mitteldeutchland, Vokietija
Sistema Turismo s.r.l., Italija
Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Vokietija
Projekto trukmė 24 mėnesiai, 2018 m. birželis – 2021 m. gegužė
Projekto aprašymas Projekto tikslas – atsižvelgiant į Europos profesinio mokymo bei darbo rinkos reikalavimus, tobulinti mokymo procesą, plėsti mokinių ir absolventų įsidarbinimo galimybes bei paruošti mokinius realiems darbo aplinkos reikalavimams užtikrinant kokybiškas mokinių ir mokytojų praktikas bei stažuotes užsienyje. Projekto metu bus įgyvendinamos veiklos siekiant susipažinti su užsienyje taikoma darbo specifika, naujovėmis, naudojamomis darbo priemonėmis ir technikomis, kuriamomis mokymo programomis. Bus tobulinamos kalbinės, kultūrinės ir profesinės kompetencijos atitinkančios realius darbo aplinkos reikalavimus. Projekto dalyviai atliks praktikas ir stažuotes Portugalijos, Italijos bei Vokietijos institucijose ir įmonėse. Projekto įgyvendinimo metu mobilumo veiklose dalyvaus 45 dalyviai iš 8 mokymo programų:
– Kirpėjo mokymo programos 1 mokytojas vyks vienai savaitei ir 5 mokiniai dviem savaitėms į Portugaliją tobulinti savo žinias kirpimo srityje bei 1 absolventas atliks ilgalaikę trijų mėnesių praktiką įmonėje;
– Siuvėjo mokymo programos 1 mokytojas vyks į vienos savaitės stažuotę ir 4 mokiniai į dviejų savaičių praktiką Italijoje, kur tobulins profesinius įgūdžius aprangos apdorojimo ir audinių gamybos srityse;
– Sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo vienas mokytojas vyks į vienos savaitės trukmės vizitą ir 4 mokiniai į dviejų savaičių kvalifikacijos kėlimo vizitą Italijoje bei 1 absolventas įgis praktinių žinių ir įgūdžių atlikdamas ilgalaikę trijų mėnesių praktiką; – Dailiųjų tekstilės dirbinių mokymo programos 1 mokytojas vienai savaitei ir 2 mokiniai dviem savaitėms vyks į Italiją įgyti praktinių žinių gamybos technikų pritaikyme;
– Smulkiojo verslo paslaugų tiekėjo mokymo programos 1 mokytojas stažuosis vieną savaitę ir 4 mokiniai dvi savaites Italijoje specializuodamiesi patalpų priežiūros srityje;
– Poilsio paslaugų agento mokymo programos 1 mokytojas vienai savaitei ir 5 mokiniai dviem savaitėms Italijoje tobulinsis svečių aptarnavimo srityje; – Sporto klubo paslaugų darbuotojo mokymo programos 1 mokytojas vienai savaitei ir 5 mokiniai dviem savaitėms vyks į Vokietiją gilinti treniravimo principų žinias bei 1 absolventas atlikdamas ilgalaikę trijų mėnesių praktiką toliau gilins savo žinias profesinėje srityje;
– Paramediko mokymo programos 1 mokytojas vyks vienai savaitei, 4 mokiniai dviem savaitėms ir 1 absolventas ilgalaikei trijų mėnesių praktikai į Vokietiją įgyti būtinų praktinių įgūdžių paramediko specializacijoje.
Projekto biudžetas 92 332 EUR