Mokymo priemonių mokymo programoms parengimas

Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas

Programa Valstybės projektai, Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos veiklų grupė, projektą finansuoja Eurtopos socialinis fondas

Projekto tikslas ir esmė

Projekto tikslas – parengti šiuolaikines mokymo priemones kirpėjo, kosmetikos ir tekstilės priežiūros darbuotojo modulinėms mokymo programoms ir aprūpinti jomis mokymo teikėjus paslaugų asmenims švietimo srityje bei išbandyti šių mokymo programų modulius. Šiomis mokymo priemonėmis bus aprūpinti visi srities profesinio mokymo teikėjai – pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaigos. Vien profesinėse mokyklose ir profesinio rengimo centruose tikslinių programų 2011-2012 mokslo metais planuojama mokyti apie 2450 mokinių. Projekto pridėtinę vertę didina ne tik priemonių poreikis, bet ir inovatyvumas, modulinė jų struktūra, apimtys bei netiesioginės vartotojų grupės: parengtas mokymo priemones bus galima naudoti ir suaugusiųjų mokymui, ir technologijų mokymui vidurinį ugdymą teikiančiose švietimo įstaigose (pagrindinėse mokyklose, gimnazijose), aukštosiose mokyklose (kolegijose).

Projekto vykdytojas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto partneriai

VšĮ Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Projekto biudžetas

708 296 Eur