lt en
Programa Valstybės projektai, Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos veiklų grupė, projektą finansuoja Europos socialinis fondas
Projekto pavadinimas Mokymo priemonių modulinėms plaukų ir grožio priežiūros bei paslaugų namuose posričių profesinio mokymo programoms parengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas
Projekto numeris VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-013
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai VšĮ Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Projekto trukmė 2012 m. birželis – 2015 m. birželis
Projekto aprašymas Projekto tikslas – parengti šiuolaikines mokymo priemones kirpėjo, kosmetikos ir tekstilės priežiūros darbuotojo modulinėms mokymo programoms ir aprūpinti jomis mokymo teikėjus paslaugų asmenims švietimo srityje bei išbandyti šių mokymo programų modulius. Šiomis mokymo priemonėmis bus aprūpinti visi srities profesinio mokymo teikėjai – pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaigos. Vien profesinėse mokyklose ir profesinio rengimo centruose tikslinių programų 2011-2012 mokslo metais planuojama mokyti apie 2450 mokinių. Projekto pridėtinę vertę didina ne tik priemonių poreikis, bet ir inovatyvumas, modulinė jų struktūra, apimtys bei netiesioginės vartotojų grupės: parengtas mokymo priemones bus galima naudoti ir suaugusiųjų mokymui, ir technologijų mokymui vidurinį ugdymą teikiančiose švietimo įstaigose (pagrindinėse mokyklose, gimnazijose), aukštosiose mokyklose (kolegijose).
Projekto biudžetas 708 296 Eur
Projekto rezultatai

Tektilės gaminių priežiūra

Aplinkos ir patalpų priežiūra

Higieninė kosmetika

Kirpimas