Programa Erasmus +
Projekto pavadinimas MENTORIUS
Projekto numeris 2021-1-LT01-KA122-SCH-000019721
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai  
Projekto trukmė 15 mėnesių, 2021 m. rugsėjis – 2022 m. gruodis
Projekto aprašymas Projektas yra skirtas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Dalyvausiantys projekte gimnazijos skyriaus mokytojai susipažins su naujomis ugdymo metodikomis, technikomis ir technologijomis, taikomomis formaliajame/neformaliajame švietime bei mokyme netradicinėje aplinkoje.
Dalyvausiantys projekte ikimokyklinio ugdymo pedagogai po dalyvavimo mokymuose gebės taikyti Valdorfo, Montessori ir Regio Emilia ugdymo programas ir integruoti jas į ugdymo procesą atsižvelgiant į ugdytinių poreikius ir galimybes. Ikimokyklinio ugdymo pedagogams projekto metu vyks mokymai apie ugdymą lauką, edukacinių aplinkų kūrimą. Gautas žinias pedagogai galės panaudoti mokymosi aplinkos, kaip patrauklesnės erdvės mokymuisi ir savirealizacijai, kūrimo procese.
Projekto biudžetas 12 954,00 EUR