Programa Nordplus Junior
Projekto pavadinimas Massage and Foot Care for Our Health and Wellness
Projekto numeris NPJR-2017/10246
Proejkto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Projekto partneriai Estonian Massage and Therapy School, Estija
Latvian Society of Podology, Latvija
Projekto trukmė 12 mėnesių, 2017 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis
Projekto aprašymas Projektas „Massage and Foot Care for Our Health and Wellness“ suvienijo tris Baltijos šalių profesinio mokymo organizacijas, įgyvendinančias masažo ir pėdos priežiūros mokymo programas bei paslaugas.
Projekto tikslai:
– kelti pėdos priežiūros ir masažo specialistų kvalifikacijas;
– gerinti profesinio mokymo kokybę;
– dalintis tarptautine patirtimi taikant naujausias technologijas ir metodus.
Projektas įgyvendinamas vykdant mainus tarp trijų Baltijos šalių siunčiant 2 masažo specialybės specialistus į Estiją ir 2 pėdos priežiūros specialistus į Latviją.Siekiant efektyviausių rezultatų Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras priims 4 specialistus iš Estijos ir Latvijos, kurie dalinsis savo įgūdžiais bei patirtimi su Centre dirbančiais masažo ir pėdos priežiūros specialybės mokytojais. Šio projekto įgyvendinimas stipriai prisidės prie mokymo kokybės ir profesinių kvalifikacijų gerinimo, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo, naujausių technologijų taikymo profesinėje srityje, profesinių įgūdžių panašumų ir skirtumų identifikavimo. Tokia tarptautinė patirtis užtikrina nuolatinį specialistų tobulėjimą profesinėje srityje.
Projekto biudžetas 4 240 Eur