„Erasmus+“ absolventams: platesnė integracija į Lietuvos darbo rinką

Programa Erasmus+, 1 pagrindinis veiksmas

Projekto tikslas

Projektu siekiama didinti profesinio mokymo įstaigų absolventų tarptautiškumą ir jų galimybes įsidarbinti. Taip pat bus siekiama įtvirtinti modulinėse programose integracijos į darbo rinką įtakojančius veiksnius.

Projekto vykdytojas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Projekto partneriai

New service Societa, Coopertiva Sociale, Italija

Projekto biudžetas

59 768 EUR