Programa Erasmus+, strateginės partnerystės
Projekto pavadinimas Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5
Akronimas DeSQauDes
Projekto numeris 2016-1-LT01-KA202-023178
Projekto vykdytojas Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
Projekto partneriai Viešoji įstaiga Vilniaus Jaruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC), Lietuva
Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Fundación Laboral del Metal, Ispanija
Esprominho, Portugalija
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Lietuva
Projekto trukmė 24 mėnesiai, 2016 m. rugsėjis – 2018 m. rugsėjis
Projekto aprašymas Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2014 metais atlikti tyrimai remiantis Europos kvalifikacijų sąrangos V lygio kvalifikacijomis (toliau – EKS V lygis) parodė, kad EKS V lygio kvalifikacijos vaidina labai svarbų vaidmenį skatinant įsidarbinamumą, karjeros pažangą, taip pat mokymąsi visą gyvenimą ir progresą aukštojo mokslo institucijose. Ši dvipusė nauda lemia V lygio kvalifikacijų aktualumą tarptautinio kvalifikacijų suderinamumo ir jų skaidrumo atžvilgiu. Europos šalys parengė nacionalines kvalifikacijų sąrangas atsižvelgiant į EKS reikalavimus, tačiau EKS sėkmė, kaip skaidrumo ir mobilumo skatinimo įrankio,
priklauso nuo to, kaip sėkmingai šalys derina tarpusavyje nacionalines kvalifikacijų sistemas EKS skirtingų lygių atžvilgiu. Todėl yra kritiškai svarbu dalintis bendrais principais tarp Europos šalių susijusiuose procesuose, ir tuo pačiu metu suprasti įvairių metodikų, kriterijų ir procedūrų taikymo galimybę, pritaikant nacionalines kvalifikacijų sąrangas EKS reikalavimams. 
Projekto „Development of Sectoral Qualification Descriptors for EQF level 5“ pagrindinis tikslas yra sukurti skirtingų sektorių kvalifikacijų aprašus, siekiant sudaryti sąlygas vystyti tarptautiniu mastu pripažįstamas kvalifikacijas, kurių reikalauja šios dienos darbo rinka. Šiam tikslui pasiekti projekte yra numatyta
įgyvendinti sekančias veiklas:
– atsižvelgiant į geriausias praktikas ir naujausias reformas Europoje, atlikti EKS V lygio kvalifikacijų aprašų lyginamąją analizę;
– atlikti suinteresuotųjų šalių poreikių analizę, įgyvendintą pasitelkiant apskritojo stalo diskusijos metodą bei įtraukiant pagrindines suinteresuotąsias šalis (darbdavius, besimokančiuosius, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą teikiančių institucijų atstovus), siekiant išsiaiškinti galimus pranašumus, kuriuos gali suteikti EKS V lygis besimokantiems bei darbuotojams;
– paruošti EKS V lygį atitinkančius ir tarptautiniu mąstu suderinamus kvalifikacijų aprašus (gebėjimai ir kompetencijos, atsižvelgiant į profesinę praktiką ir profesijų sritis) pasirinktuose sektoriuose (numatytieji sektoriai: sveikatos priežiūra, paslaugų sektorius, metalo apdirbimo industrija);
– išbandyti paruoštus kvalifikacijų aprašymus kuriant mokymų/studijų programas EKS V lygiui;
Tikimasi, kad geresnis EKS V lygį atitinkančių kvalifikacijų supratimas ir pritaikymas sukurs palankesnes galimybes besimokantiems asmenims lengviau prisitaikyti tarp skirtingų mokymosi rūšių (pavyzdžiui akademinio ir profesinio) bei tarp skirtingų lygių (profesinio mokymo ir aukštojo mokslo) nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu. Šie kvalifikacijų aprašai galės būti naudojami kuriant ir vystant naujus kvalifikacijų tipus, pirminio arba tęstinio profesinio mokymo bei trumpojo ciklo auštojo mokslo srityse.
Projekto biudžetas 137 766 EUR
Projekto rezultatai

DESQUADES IO1 IO2 IO3 EN LT

Training programme IO4 EN