Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė
Projekto pavadinimas Development of Dual Apprenticeship in Practical Training Units
Projekto numeris 2017-1-LT01-KA202-035249
Projekto vykdytojas Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija
Projekto Partneriai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (KAUPA), Lietuva;
Federazione CNOS-FAP (CNOS-FAP), Italija;
Fundación Laboral del Metal (FLM), Ispanija;
MBO RAAD, Nyderlandai;
EU-Geschäftsstelle Bezirksregierung Köln (EUGES), Vokietija
Projekto trukmė 22 mėnesiai, 2017 m. spalis – 2019 m. liepa
Projekto aprašymas Siekiant populiarinti mokymąsi darbo vietoje bei tobulinti praktinį mokymą, Lietuvoje, Italijoje ir Ispanijoje buvo įkurti specializuoti praktinio mokymo centrai, aprūpinti naujausiomis technologijomis bei įranga, būtina profesinio mokymo studentų, bedarbių, įmonių darbuotojų ar kitų besimokančiųjų aukštos kokybės praktiniam mokymui. Nors tokių centrų paskirtis yra didinti aukštos kokybės profesinio mokymo prieinamumą bei pašalinti neatitikimus tarp darbo rinkos reikalavimų ir profesinio rengimo metu suteikiamų gebėjimų, šių tikslų įgyvendinimas susiduria su įvairialypėmis problemomis, ypatingai tose šalyse, kuriose praktinio mokymo centrai buvo įkurti visai neseniai. Minėtos problemos ir iššūkiai apima ekspertinių žinių trūkumą praktinio mokymo medžiagos ir programų rengimo bei praktinio mokymo organizavimo srityse.
Atsižvelgiant į minėtą problematiką projekto „Dualinio mokymo formų plėtra praktinio mokymo institucijose“ (APPRINVET) tikslas yra parengti metodines-praktines priemones dualinės pameistrystės įgyvendinimui bei išbandyti sukurtas priemones mokymųsi mokykloje grįstose profesinio mokymo sistemose efektyviai išnaudojant praktiniam mokymui skirtą infrastruktūrą.
Planuojami intelektualiniai rezultatai projekte:
– Dualinio mokymo formų taikymo praktinio mokymo institucijose gairės;
– Profesinio mokymo programų vertinimo įrankis ir gerosios praktikos pavyzdžiai taikant dualinio mokymo formas praktinio mokymo institucijose;
– Kvalifikacijos tobulinimo programa profesijos mokytojams ir meistrams, dirbantiems praktinio mokymo institucijose.
Projekto tinkalapis http://apprinvet.eu/
Projekto biudžetas 170 795 EUR
Projekto rezultatai

Curriculum adjustment IO2 EN_Part1

Curriculum adjustment IO2 EN_Part2

Guidebook IO1 EN

Curriculum adjustment IO2 LT

Guidebook IO1 LT

Training programme IO3 EN

Training programme IO3 LT