Capacity Building to Support VET Internationalization Strategies Implementation and Further Development

Programa Erasmus+, Strateginė partnerystė
Projekto pavadinimas Capacity Building to Support VET Internationalization Strategies Implementation and Further Development
Akronimas VISION
Projekto numeris 2019-1-LT01-KA202-060748
Projekto vykdytojas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Lietuva
Projekto partneriai Savon koulutuskuntayhtymä, Suomija;
Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija;
Nova College, Nyderlandai
Projekto trukmė 22 mėnesiai, 2019 m. spalis – 2021 m. liepa. pratęsta iki 2022 m. 03 mėn.
Projekto aprašymas Projekto tikslas – padėti profesinio mokymo organizacijoms iš Lietuvos, Italijos, Nyderlandų ir Suomijos įveikti iššūkius, susijusius su tarptautiškumo strategijų ir kokybiško mobilumo įgyvendinimu, sukuriant tvarų partnerystės tinklą, aprūpintą būtinomis žiniomis, gebėjimais, įrankiais ir priemonėmis.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama pasiekti šiuos rezultatus:
-Sukurtas tvarus partnerystės tinklas tarp 4 profesinio rengimo organizacijų (Lietuva, Italija, Suomija, Nyderlandai) siekiant įgyvendinti kokybiškus geografinius mobilumus;
-Atliepti projekte dalyvaujančių organizacijų tarptautiškumo strategijų uždaviniai, susiję su kokybiniais geografinių mobilumų įgyvendinimo aspektais ir partnerystės plėtra;
-8 darbuotojai iš projekte dalyvaujančių organizacijų įgijo žinių ir gebėjimų sekančiose srityse: geografinių mobilumų įgyvendinimo kokybiniai aspektai; Tutorių/mentorių atsakomybės bei tarpkultūrinių problemų sprendimas įgyvendinant geografinius mobilumus; bendrųjų gebėjimų ugdymas geografinio mobilumo metu; ECVET instrumentų taikymas įgyvendinant geografinį mobilumą;
-Parengtas instrumentų rinkinys tvariai ECVET partnerystei grožio sektoriaus kvalifikacijų srityje, padedantis profesinio mokymo organizacijoms plėtoti tarptautinę partnerystė ir užtikrinti geografinių mobilumų kokybę;
-9 mokiniai iš Lietuvos, Suomijos ir Nyderlandų patobulino savo profesines žinias ir įgūdžius bei bendruosius gebėjimus dalyvaudami kokybiškame geografiniame mobilume;
-Suorganizuoti 4 seminarai profesinio mokymo organizacijoms iš Lietuvos, Suomijos, Italijos ir Nyderlandų.
Projekto biudžetas 136 836 EUR