Reaguojama į tekstilės sektoriaus darbdavių poreikius

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kaip partneris dalyvauja Erasmus+ programos projekte „Europos kvalifikacijų sąrangos V lygio sektorinių kvalifikacijos aprašų parengimas“ (Nr. 2016-1-LT01-KA202-023178).

Projekto pagrindinis tikslas yra sukurti skirtingų sektorių kvalifikacijų aprašus, siekiant sudaryti sąlygas vystyti tarptautiniu mastu pripažįstamas kvalifikacijas, kurių reikalauja šios dienos darbo rinka. Projektą vykdo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras kartu su partneriais – Karaliaus Mindaugo PMC, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru, Essenia UETP (Italija), Fundacion Labor del Metal (Ispanija), Esprominho (Portugalija), Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Dar šių metų rudenį Karaliaus Mindaugo PMC organizavo diskusiją su tekstilės sektoriaus atstovais, darbdaviais („Litekso“, „LTP“, „Introstyle“, „Kauno Baltijos“, „Scapa Baltic“). Aptarta, kokiu būdu ir kokių mokymo institucijų pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojai galėtų įgyti trūkstamų gebėjimų. Darbdavių atstovai pastebėjo, kad šiuo metu įmonės skiria lėšas įvairiems darbuotojų mokymams pavieniuose seminaruose, tačiau jie šias lėšas galėtų skirti tikslingam specialistų parengimui mokymo institucijose.

Pastebima, kad profesinės mokyklos sudaro sąlygas įgyti gerus specialiuosius gebėjimus sektoriaus absolventams, bet jiems trūksta bendrųjų įgūdžių, kuriuos įgiję darbuotojai galėtų būti aukštos kvalifikacijos specialistais. Pabrėžta, kad tokių specialistų atsakomybė turėtų būti praplėsta. Nurodyti šie pagrindiniai bendrieji gebėjimai, kurių nepakanka, kad specialistai būtų aukštos kvalifikacijos: vadovavimas, kitų asmenų mokymas, komunikabilumas, planavimas, organizavimas, procesų valdymas, streso valdymas.  

Įmonės būtų finansiškai suinteresuotos prisidėti prie specialistų rengimo, sudarant sutartis su profesinio rengimo centrais ir numatant įsipareigojimus bei gaunamą naudą. Kalbama apie akivaizdų konstruktorių ir specialistų, kurie gebėtų vadovauti bei apmokyti kitus darbuotojus trūkumą. Darbdavių pastebėjimai leidžia daryti prielaidą apie V-o lygmens darbuotojų poreikį.

Darbdaviai išreiškė susidomėjimą bendradarbiauti su profesinio rengimo centrais juose rengiant aukštos kvalifikacijos tekstilės sektoriaus darbuotojus. Diskusijoje dalyvavusių asmenų pastebėjimai leidžia daryti prielaidą apie V-o lygmens darbuotojų poreikį.

Birželio 4-5 d. Karaliaus Mindaugo PMC Tekstilės skyriaus vedėja Inga Butauskė ir Projektų bei marketingo skyriaus vadovas Andriejus Muntianas dalyvavo partnerių susitikime Portugalijoje, kur diskutavo apie V lygio programos parengimą, jos privalumus, susipažino su kitų šalių parengtais programos aprašais. Tikimasi, kad projekto dėka bus sukurtos palankesnės galimybės besimokantiems asmenims lengviaus prisitaikyti tarp skirtingų mokymosi rūšių, skirtingų lygių nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, atliepti darbdavių poreikius.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

Dalintis su draugais: