Olandijoje ir Vokietijoje domėtasi dualiniu mokymu

Švietimo ekspertai teigia, kad darbu grindžiamas mokymasis geriausiai atitinka šiuolaikinės ekonomikos poreikius, nes leidžia gana greitai parengti specialistus, optimaliai panaudojant verslo investicijas ir išteklius. Tokiu būdu suinteresuoti mokytis ir dirbti jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės ‒ kvalifikuotus darbininkus. Toks dualinio mokymo būdas, kada teorinė dalis įgyjama profesinio mokymo įstaigoje, o praktinė – įmonėje yra ypač skatinamas Lietuvoje, vykdomi projektai, padedantys perimti kitų užsienio šalių patirtį.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras kartu su partneriais iš Vokietijos, Italijos, Olandijos ir Ispanijos dalyvauja Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų acociacijos (LIPRIA) inicijuotame Erasmus+ Strateginės partnerystės projekte APPRINVET 2017-1-LT01-KA202-035249.

Lapkričio 28-30 d. Karaliaus Mindaugo PMC atstovai – Odeta Kupetienė, Gerda Švabienė, Aušra Slepkovienė, Jolanta Baniulienė, Vaidilutė Venskutonienė – viešėjo Vokietijoje ir Olandijoje, kur buvo organizuoti profesijos mokytojų mokymai dualinio mokymo ir mokymosi darbo vietoje tema. Mokymų metu buvo organizuojami vizitai į vietines profesinio rengimo įstaigas, įmones bei pramonės ir amatų rūmus, kurie Vokietijoje ir Olandijoje vykdo ar dalyvauja organizuojant dualinį mokymą. Aplankytos kirpyklos, statybų sektoriaus praktinio mokymo centrai, kuriuose stebėtas darbo ir mokymosi procesas.

Kartu su mokytojais iš Lietuvos mokymuose dalyvavo ir projekto partnerių organizacijų atstovai – iš Federazione CNOS-FAP (CNOS-FAP), Italija bei Fundación Laboral del Metal (FLM), Ispanija. Susitikimų metu buvo siekiama praktiškai išbandyti projekto “APRINVET” metu parengtą neformalią profesijos mokytojų mokymo programą, skirtą Europos profesijos mokytojams, dirbantiems praktinio mokymo centruose ir siekiantiems kokybiškai įgyvendinti dualiniu principu grįstą profesinį mokymą.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro informacija

Dalintis su draugais: