Šv. Jokūbo kelio jaunieji ambasadoriai

Būrelio vadovas – Dainius Varnas (dainius.varnas@kaupa.lt)

 III 11.30–12.00, 219 kab., Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas.

Pagal Europos Tarybos 1987 m. spalio 23 d. Santjago de Kompostelos deklaraciją Šv. Jokūbo kelias paskelbtas pirmuoju Europos kultūros kelių maršrutu. Deklaracijoje šalių visos institucijos raginamos tęsti Šv. Jokūbo kelių, vedančių į Santjago de Kompostelą (Ispanijos Karalystė), nustatymo visoje Europos teritorijoje darbus, sukurti pagrindinių maršruto objektų ženklinimo sistemą naudojant Europos Tarybos pasiūlytą ženklą ir populiarinti šį kelią įtraukiant visus visuomenės sluoksnius ypač jaunimą.

Piligrimystės idėjos Lietuvoje gajos ir vis labiau stiprėja nuo pirmųjų nepriklausomos Lietuvos atsikūrimo metų. Kelionės po Lietuvos šventas vietas – Kryžių kalną, Šiluvą, Aušros vartus ir kitas – tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Vis labiau globalėjančiame pasaulyje atrandamos ir kitos kiekvienam svarbios sakralios vietos. Viena iš jų – Šv. Jokūbo kelias šiaurės Ispanijoje. Camino de Santiago (Šv. Jokūbo kelias) prasideda Prancūzijoje, Saint Jean de pied port mieste ir tęsiasi per visą šiaurinę Ispanijos dalį iki Santiago de Compostela katedros, kur, tikima, yra palaidotas Apaštalas Jokūbas. Kelias žinomas nuo viduramžių, juo piligrimai keliauja apie 1000 metų. Camino de Santiago ilgis siekia beveik 800 kilometrų. Tai vienintelis piligrimų kelias, kuris yra įtrauktas į UNESCO kultūros paveldą. Nemažai žmonių iš Lietuvos yra ėję arba norėtų eiti šiuo Keliu arba kitaip prisidėti prie piligrimystės idėjų plėtros stiprinant tikėjimą.

Siekdami visokeriopai stiprinti piligrimystės idėjas, aktualiai, šiuolaikiškai ir kūrybingai atsiliepti į raginimą naujai skelbti tolerancijos vertybes, užsiėmimų metu siekiame šių tikslų ir uždavinių:

  • Vienyti moksleivius piligrimus ir puoselėti šv. Jokūbo piligrimystės idėjas;
  • organizuoti ir/ar padėti organizuoti piligrimines keliones po Lietuvos bei užsienio Šv. Jokūbo kelio vietas, organizuoti piligrimų stovyklas, konferencijas, kitus šviečiamuosius renginius susietus su piligrimystės idėjų plėtra;
  • žymėti Lietuvos šv. Jokūbo kelio atšakas, rūpintis gamtinės ir kultūrinės aplinkos išsaugojimu;
  • rinkti, sisteminti, analizuoti, kaupti medžiagą apie piligrimines keliones ir šv. Jokūbo dvasinius pėdsakus Lietuvoje;
  • organizuoti šv. Jokūbo kelių mokslinius tyrimus bei šių kelių propagavimą;
  • rengti parodas, įvairias piligrimystės programas, piligriminių kelionių maršrutus;
  • dalyvauti aktualių dorovinių ir etinių problemų svarstymuose;
  • leisti mokyklos leidinius apie piligrimines keliones.
Dalintis su draugais: