Centro veiklos tikslai

Švietimas
  •  
Ikimokyklinis ugdymas
  •  
Vidurinis ugdymas
  •  
Profesinis mokymas
  •  
Suaugusiųjų švietimas
  •  
Neformalusis vaikų švietimas