Valdymo struktūra

Valdymo struktūra

Dalininkai

Valstybės, kaip Centro dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, yra Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija. Kiti Centro dalininkai – UAB „Ortopedijos klinika“.
Nuo 2018 m. pabaigos Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kaip Centro dalininko, kapitalo dydis: 0,58 Eur, nuo 2018 m. birželio 29 d. UAB „Ortopedijos klinika“ nuosavybės teise priklausančios dalies Centro dalininkų kapitalo dydis: 0,29 Eur.

Kolegiali taryba

Patvirtinta: KARALIAUS MINAUGO PMC VISUOTINIO DALININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. DSP-4 , 2021 m. lapkričio 16 d.

Naujos sudėties Centro tarybą sudaro: LR ŠMSM atstovas – Danutė Sinkevičienė, Danas Arlauskas (Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius, socialinių partnerių atstovas), Inga Kupcikevičiūtė (Kauno regiono plėtros tarybos atstovas), Vidas Butkus (socialinių partnerių atstovas, AB Kauno Baltija), Leonas Kačinskas (socialinių partnerių atstovas, Greitosios medicinos pagalbos asociacija), Jolita Zujienė (socialinių partnerių atstovas, Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija), Ana Justina Krasauskaitė (Centro mokinių atstovas), Alicija Ramanauskaitė (Centro mokytojų atstovė), Ina Klimavičienė (kitų Centro darbuotojų atstovė).


Savivaldos taryba
Informacija ruošiama

Mokinių taryba
Patvirtinta: BENDRUOMENINĖS KONFERENCIJOS, 2017 m. gegužės 19 d.
Centro mokinių tarybą sudaro Centro skyrių mokinių seniūnijų atstovai.

Profesinės sąjungos taryba
Informacija ruošiama