Vizualinės reklamos gamintojas (Kaune)

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos trukmė 2,5 metų), programos kodas P42021102;
  • po 12 klasių (programos trukmė 1 metai), programos kodas P43021102;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43021103. 

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt. 

 
Būsimo darbo specifika: 

Asmuo, įgijęs vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti reklamos gamybos įmonėse, spaustuvėse ir jų padaliniuose. Dirbama biure, uždaroje aktyviai ventiliuojamoje patalpoje ir lauke (gali būti dirbama aukštyje, naudojant keltuvus). Dėl darbų specifikos privaloma dėvėti specialius darbo drabužius ir kitas apsaugos priemones. 
 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: 

„Vizualinės reklamos produktų projektavimas“ – gebėsite nustatyti užsakovo poreikius, derinti ir dokumentuoti vizualinės reklamos projektus. Planuoti vizualinės reklamos gamybos etapus. Projektuoti ir maketuoti vizualinės reklamos produktus. 

„Vizualinės reklamos produktų gamyba“ – išmoksite parengti darbo vietą, įrenginius ir medžiagas vizualinės reklamos gamybai. Gaminti vizualinės reklamos produktus.

„Vizualinės reklamos produktų įrengimas ir garantinis aptarnavimas“ – išmoksite montuoti vizualinės reklamos gaminius. Atlikti garantinį aptarnavimą. 
 

Pasirenkamieji moduliai: 

„Smulkiųjų leidinių maketavimas“ – išmoksite maketuoti vizualinės reklamos produktus, paruošti maketus skirtingų technologijų gamybai. 

„Vaizdų apdorojimas“ – gebėsite koreguoti ir komponuoti vaizdus. 

„Reklaminių vaizdo įrašų apdorojimas“ – išmoksite rengti reklaminių vaizdo filmų elementus. Montuoti reklaminius vaizdo įrašus. 
 

Įgytų kompetencijų vertinimas:  

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Visą vizualinės reklamos gamintojo modulinę profesinio mokymo programą galite čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt
Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: