lt en

Priimame mokytis:

• turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 20 savaičių), programos kodas T43101301 .

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Būsimo darbo specifika

Įgiję viešbučio ekonomo kvalifikaciją, galėsite dirbti smulkiose ir vidutinėse svetingumo paslaugų įmonėse, teikiančiose individualaus apgyvendinimo paslaugas (nedideliuose viešbučiuose, svečių namuose, užeigose, pensionuose, nakvynės ir pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse ir pan.) Dirbtami viešbučio ekonomu privalėsite turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, dėvėti specialius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Viešbučio ekonomas turi žinoti apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms keliamus reikalavimus, gebėti suvaldyti ir spręsti darbo metu kylančias konfliktines situacijas. Savo darbe naudoja kompiuterį, specialią programinę įrangą apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės procesų valdymui, pildo buhalterinės apskaitos ir įvairius veiklos dokumentus, užsakymų registravimo knygas. Moka dirbti buhalterinės apskaitos programa, kasos aparatu, ryšio priemonėmis.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

„Apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės ūkio poreikių užtikrinimas. “ – gebėsite įvertinti perkamų prekių ir paslaugų poreikį, užsakyti prekes bei vykdyti prekių pirkimo procedūras. Išmoksite tvarkyti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės ūkio dokumentus.

„Valymo ir tvarkymo darbų koordinavimas“ – išmanysite kaip paskirstyti darbus pavaldiems darbuotojams ir kaip koordinuoti bei derinti jų veiksmus, tvarkant vidaus patalpų ir lauko teritoriją.

„Darbuotojų darbo organizavimas“ – gebėsite dalyvauti ieškant darbuotojų, priimant ar atleidžiant juos iš darbo. Išmoksite sudaryti pavaldžių darbuotojų darbo grafikus. Gebėsite perduoti praktinius veiklos įgūdžius pavaldiems darbuotojams.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai:

„Interjero ir eksterjero apipavidalinimas“* – sužinosite kaip apipavidalinti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės interjerą ir eksterjerą.

„Interjero ir eksterjero apželdinimas“* – sužinosite kaip apželdinti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės aplinkas: patalpas ir lauko teritoriją.

* Moduliai  „Interjero ir eksterjero apipavidalinimas“ ir „Interjero ir eksterjero apželdinimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43101301).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė  (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Visą viešbučio ekonomo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt

Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: