E. pardavėjas-konsultantas (Kaune)

Priimame mokytis:  

  • po 10 klasių (programos trukmė 2 m. 7 mėnesiai), programos kodas P42041602;
  • po 12 klasių (programos trukmė 1,5 metų), programos kodas P42041603;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų (programos trukmė 1 metai), programos kodas T43041604. 

Galimybė derinti darbą su mokslais. Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt. 

 
Būsimo darbo specifika: 

Asmuo, įgijęs e. pardavėjo-konsultanto kvalifikaciją, galės kurti e. verslą ar dirbti e. prekybos įmonėse, vykdančiose maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų prekybą internetu, atsiskaitant iš karto ir (arba) atsiimant prekę ar taikant išperkamosios nuomos būdą.  

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: 

„E. verslo formos projektavimas ir kūrimas“ – išmoksite parinkti e. verslo formą. Kurti ir (ar) administruoti sukurtą e. prekybos platformą. 

„Prekių pirkimas ir priėmimas, sandėliavimas“ – išmoksite pirkti ir priimti prekes iš tiekėjų. Sandėliuoti prekes.  

„Prekių ir paslaugų pardavimas elektroninėje aplinkoje“ – išmoksite parduoti prekes ir paslaugas elektroniniu būdu. Sudaryti ir vykdyti prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis elektroninėje aplinkoje. Pristatyti prekes klientams. Vykdyti buhalterinę apskaitą. 

„Elektroninė komunikacija su vartotoju“ – gebėsite identifikuoti vartotojų poreikius. Kurti prekių ir paslaugų reklamą. Konsultuoti klientus apie prekes ir paslaugas.

 

Pasirenkamieji moduliai: 

„E. įmonės logotipo pozicionavimas reklamoje“ – išmoksite pozicionuoti e. įmonės logotipą reklamoje. Reklamuoti e. įmonės logotipą. 

„Aktyvių e. pardavimų technikos taikymas“ – gebėsite identifikuoti aktyvių pardavimų technikas pagal e. kliento tipą. Taikyti aktyvaus pardavimo technikas parduodant prekes ir paslaugas e. klientams. 

„E. vartotojų lojalumo įmonei kūrimas“ – gebėsite kurti e. vartotojų lojalumą įmonei. Keisti nelojalių įmonei e. vartotojų elgseną. 

 
Įgytų kompetencijų vertinimas:

Kompetencijų vertinimas vyksta įsisavinus (baigus) kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė.
Baigus visą modulinę programą vyksta Įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Visą e. pardavėjo-konsultanto modulinę profesinio mokymo programą galite čia.

Susidomėjote? Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje: www.profesinis.lamabpo.lt
Išsami informacija tel. +370 626 64580.

Dalintis su draugais: